Google Earth Studio: Animacija geografskih informacija u novinarstvu

12.02.2020. / 08:52
Autor/ica
Share
1
1

Od početaka novinarstva i medija postojala je potreba da se neke informacije za čitaoce/gledaoce vizualiziraju kroz geografske mape. U današnje vrijeme se koriste digitalne mape, ali one često zahtijevaju skupe licence za njihove verzije u visokoj rezoluciji. 

Prije 15 godina Google je pokrenuo svoj proizvod Mape i time unio revoluciju u razvoj različitih proizvoda koje su zahtijevale ovu vrstu informacija. Iz Mapa je poslije nastao samostojeći proizvod Google Earth koji nam je omogućio štampanje u visokoj rezoluciji, snimanje videa, a poslije obilazak nekih drugih planeta u Sunčevom sistemu. Današnji prozvod koji vam predstavljamo je nadogradnja na mogućnosti samo Google Earth rješenja koje se zove Google Earth Studio. 

Šta je Google Earth Studio?

Google Earth Studio je web aplikacija koja omogućava pravljenje animacija iz Google Earth satelitskih snimaka i 3D prikaza geografskih lokacija. Za razliku od gore spomenutih Google aplikacija, Google Earth Studio je nadogradnja samog Google Earth alata koji vam omogućava da napravite jednostavne 3D ili 2D animacije geografskih lokacija i značajnih objekata na Zemlji i izvezete ih kako biste ih dodatno obradili u programima kao što je Adobe After Effects.

Glavne značajke ovog rješenje prema tvrdnjama proizvođača, a i našoj neovisnoj potvrdi su:

 • Koristi keyframe animaciju kao i drugi standardni alati za animaciju. 
 • Početna tačka projekta nudi 5 predložaka od kojih možete početi. 
 • Možete animirati prilagodljive atribute poput pozicije sunca, kamere i td. 
 • Izvoz 3D kamere u Adobe After Effects omogućava da dodate tačke i oznake na mapi u postprodukciji.

Kako koristiti Google Earth Studio?

Da biste započeli sa korištenjem Google Earth Studija prije svega morate se prijaviti za pristup sa vašim Google nalogom. Nakon toga morate ispuniti formular sa zahtjevom za probnu verziju. Međutim ukoliko ste novinar/ka, istraživač/ica, radite u obrazovanju ili neprofitnom sektoru dobra vijest je da je Google Earth Studio za ove grupe korisnika besplatan. Tokom prijave obavezno naglasite ovu činjenicu i dobit ćete odgovor jako brzo na vašu Gmail adresu. Ipak morat ćete na neki način dokazati svoj identitet, a to je najbolje službenom mail adresom. 

Nakon što ste dobili pristupne podatke dobit ćete i precizna uputstva vezana za pristup. To podrazumijeva uporebu Google Chromea na kojem ste prijavljeni sa istim Google računom sa kojim se i zatražili pristup. Pokrenite Google Chrome i zaputite se na https://earth.google.com/studio. 

1

Nakon utvrđivanja vašeg identiteta prva slika koju ćete ugledati će vam ponuditi dvije uočljive opcije: otvaranje novog projekta sa dodatnom opcijom predložaka i otvaranje prethodno započetog projekta. U gornjem dijelu ekrana se već nalaze opcije u standardno složenom meniju sa opcijama koje će vam trebati kada započnete rad na projektu. U gornjem desnom uglu se nalazi i dugme koji će otvoriti formular gdje možete dati svoj komentar ili češće tražiti pomoć za eventualni problem. 

Klikom na dugme novog projekta otvarate novi prozor u kojem sami možete namještati pozicije kamere, tačke fokusa kao i animacije među njima što podrazumijeva neko elementarno poznavanje keyframe animacija. Kao alternativu ovom pristupu, klikom na strelicu sa desne strane dugmeta za otvaranje novog projekta nude vam se četiri predloška sa kojima kroz vođeni proces možete uraditi svoje prve animacija, a nakon toga, ukoliko je potrebno i dodatno ih urediti. Četiri predloška su: Zoom to, Orbit, Point to Point i Spiral. Nazivi ovih predložaka su prilično intiutivni, ali za one koji posjeduju manje znanje engleskog jezika, animacije iznad naziva dodatno pojašnjavaju njihove mogućnosti. 

3
Otvaranjem novog projekta, sa  i bez upotrebe predložaka, suočit ćete se sa prozorom koji vam nudi slijedeće opcije:
Meni sa nekoliko opcija: 

 • File meni koji nudi uobičajene opcije otvaranja novog projekta, otvaranja postojećeg, uvoza podataka poput KML geografskih podataka, izvoz projekta ili samo 3D podataka potrebnih za animiranje putanja, podešavanja projekta, preference za rad i na kraju odjava iz same web aplikacije. 
 • Edit meni koji samim imenom kaže da nudi dodatna uređivanja poput vraćanja jednog koraka unazad ili unaprijed, kopiranja i lijepljenja te odabira elemenata. 
 • View meni za dodatne opcije prikaza
 • Overlays meni
 • Animation meni za dodatne opcije animiranja kao i krajnjeg izvoza materijala i preuzimanja na vaš računar. 
 • Help meni sadrži uputnice na različitu dokumentaciju koja bi vam trebala pomoći ukoliko se susretnete sa nekim preprekama u radu. Nažalost dokumentacija nije dostupna ni na jednom od tri jezičke grupe koje se govore na Balkanu. 

Linija sa alatkama:

 • Za pretraživanje geografskih lokacija početnih i krajnjih tačaka.
 • Prebacivanje prikaza reporodukcije animacije u punu veličinu
 • Beskonačno ponavljanje animacije
 • Opcije za kontrolu animacije vraćanjem unazad, pokretanjem, ubrzavanjem te informacije na kojem se frejmu trenutno nalazimo. 
 • Čuvanje trenutnog frejma u formi fotografije
 • Render dugme koje je jasno istaknuto crvenom bojom, a sa kojom pokrećemo proces pakovanja i preuzimanja svih potrebnih fajlova
 • Feedback dugme koje smo već spomenuli. 
 • Ispod njih se nalazi na 2/3 ekrana prikaz mape, a ispod ovog prikaza opcije za keyframe animaciju sa opcijama za poziciju kamere i ciljeve kamere koji vam omogućavaju detaljno postavljanje kadra.  Desno od ovih opcija se nalazi vremenska linija gdje vršite animaciju i kontrolišete njen tok. 

4

Pretpostavljajući da će većina vas započeti „igru“ sa ovim alatom korištenjem predložaka slijedeći korak bi bio klik na Render dugme. Nakon klika otvoriće vam se prozor za davanje naziva samom skupu fajlova te opcijama definisanja izvoza od kojeg početnog do kojeg krajnjeg frejma, dimenzijama koje su postavljene na 1080 px ali mogu biti i više te definisanjem pozicije obaveznog Google loga sa četri moguće opcije. Nakon klika na dugme start na vaš računar će se spustiti zip fajl sa nazivom projekta koji ćete otpakovati i pripremiti za uvoz u Adobe After Effects ili ćete ga proslijediti osobi koja radi u After Effects programu u vašoj redakciji. Nemojte da vas činjenica da dalje morate raditi u After Effects obeshrabri. Preuzimanjem ovih fajlova njihov uvoz u After  Effects je relativno jednostavan, ali ipak zahtijeva neka dodatna znanja. 

Uvoz u After Effects i krajnja priprema

Nakon preuzimanja svih potrebni fajlova pokrenite Adobe After Effects i klikom na File meni dođite do opcije Scripts i kliknite na dodatnu opciju Run Script File. Otvoriće vam se prozor sa kojim ćete doći do otpakovanog foldera gdje se nalazi vaš projekat i pokrenućete javascript fajl koji će se zvati isto kao i projekat. Odabriom i pokretanjem ovog fajla preuzet ćete sve slike i keyframe animacije te ćete samo morati još spakovati ovaj fajl u web pristupačan video format i codec poput H264. To ćete uraditi tako što ćete otići u Composition meni i tu odabrati opciju Add to Render Queue te definisati dodatne opcije. Prije toga možete dodati dodatne grafičke opcije teksta ili muziku koju možete dodati i u dodatnoj postprodukciji. Ono što Google Earth Studio nudi u svojoj najnovijoj verziji je i animacija prikaza Mjeseca i Marsa

Kako ga novinari/ke mogu koristiti?

111
 
Dok Google Earth Studio nije uvijek potreban u vašem radu pogotovo ne pri vizualizaciji podataka on može biti od velike koristi za novinarski rad. Iako Adobe After Effects možda za neke komplikuje situaciju sa ovakvim alatom brzo možete iscrtati određeno područje od interesa i zainteresovanoj publici približiti kroz animiranu mapu priču koja ih interesuje. Sa jednostavnim korisničkim sučeljem on omogućava svakom novinaru/ki da ovo i učini na relativno jednostavan način. Novinari/ke ih mogu koristiti kod izvještavanja o nekoj lokaciji ili dodatno dočaravanje gdje se nalaze trenutno. Ovakava alat olakšava rad onim redakcijama koje nemaju svoj dron ili nemaju novca za njegovo iznajmljivanje. Vox Video koristi Google Earth Studio da doda animirane 3D mape u svoja pripovjedačka videa. 

Postoji li alternativa u slobodnom i otvorenom kodu?

Usporedbom nekih otvorenih i slobodno dostupnih alata može se vidjeti da ne postoji niti jedan alata jednakih mogućnosti i lakoće upotrebe. Najbliži alat Google Earth Studiju je react-globe sa kojim se mogu uraditi slične stvari ali morate poznavati React i ThreeJS ili bolje rečeno Javascript jezik te stoga i nisu pogodni za brzinu proizvodnje sadržaja koju novinarski posao zahtjeva bilo da radite za web ili televiziju.  

Drugi alati iskorištavaju mogućnost Google alata i zanimljivi su kao eksperiment, ali suštinski nisu alternativa ovom alatu – barem ne u ubrzanom novinarskom tempu.

Ocijenite kvalitet članka