Kako novinari/ke dolaze do izvora informacija?

05.10.2020. / 12:16
Autor/ica
Share
Kako novinari/ke dolaze do izvora informacija? : Како новинарите/ките доаѓаат до извори на информации? : Si i gjejnë gazetarët burimet e informatave?
Kako novinari/ke dolaze do izvora informacija? : Како новинарите/ките доаѓаат до извори на информации? : Si i gjejnë gazetarët burimet e informatave?
Kako novinari/ke dolaze do izvora informacija? : Како новинарите/ките доаѓаат до извори на информации? : Si i gjejnë gazetarët burimet e informatave?

Izvor informacije ključni je element kada radimo određenu temu. Svaka informacija mora biti potkrijepljena činjenicama dokazima i izvorima. Neposredni izvori mogu biti građani/ke, nevladine organizacije, institucije, naučnici i naučnice, kao i same kolege/inice iz određenih medija, te izjave osoba koje su stručne za određenu temu, ili su lično neposredno upoznate sa određenim događajima.

Građani/ke kao izvor informacija

Od građana/ki uglavnom krenu najbolje priče koje novinari/ke urade. Oni su jedan od najboljih izvora informacija jer bez njih teško da bi bilo priče. Građani/ke nam dostavljaju informacije koje se njih lično tiču kako bi novinari/ke provjerili i uradili priču, naravno, iz više pouzdanih izvora sa konkretnim činjenicama.
Ono što treba paziti kod ovog izvora informacija je što su uglavnom informacije preuveličane i nepotpune ali je dobra polaznica za nastavak same priče.

Institucije kao izvor informacija

Institucije nam mogu biti jako dobar izvor informacija kada radimo priče koje su od javnog interesa za sve. Zakon o slobodi pristupu informacijama (ZoSPI) kojeg se koriste najviše istraživački novinari/ke institucijama nameće da nam daju informacije koje mi zahtjevamo.
Ali, osim samog Zakona, institucije i njihovi portparoli svaku informaciju koja je bitna podijele sa novinarima i novinarkama i tako ih dobijamo i širimo dalje priču drugim izvorima.
I ovdje trebamo gledati kredibilnost same institucije i koliko je ona dobar izvor.

Nevladine organizacije

Osobe sa invaliditetom, marginalizovane grupe, ljudska prava u globalu, ko će nam dati najbolje informacije na ove teme? Naravno, nevladine organizacije u ovom segmentu su najbolji izvor informacija jer posjeduju kredibilne dokumente, statističke podatke kao i činjenice o datim temama.
Oni su najkredibilniji izvor uz stručnjake/inje i osobe koje se direktno bave ovom sferom.

Autori naučnici i naučnice

Kada su u pitanju naučne teme, naučnici/ce su najbolji izvor informacija koje možemo imati. Ovdje dolazimo do onog ključnog. Naučnik/ica mora biti kredibilan/a kako bi ih iskoristili kao izvor informacija.

Druge kolege

Ono što mi kao novinari/ke nekad nemamo, imaju naše kolege/inice. Kako bi dobili neke informacije koje oni imaju, moramo prije svega zaslužiti povjerenje samih kolega/inica kako bi podijelili s nama tu informaciju.
Naravno, kasnije do nas zavisi koliko i na koji način ćemo dobijene informacije iskoristiti i koje ćemo sve izvore uz kolege i koleginice iskoristiti kako bi upotpunili priču.

Pet nabrojanih izvora informacija su izvori koje svakodnevno srećemo u novinarskom poslu. Oni su svuda oko nas i bilo koju priču da radimo, moramo krenuti od nekog izvora. Najbitnije od svega kada radite bilo koju priču je da provjerite da li je izvor kredibilan i da li mu se može vjerovati.

 

Ocijenite kvalitet članka
Fotogalerija