Kako u Flourishu napraviti žive vizualizacije

27.07.2020. / 12:52
Autor/ica
Share
fsf
fsf

Prepoznavajući promjene koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa, a u želji da omogući brže prikazivanje podataka Flourish tim je 21.7. objavio sve najnovije značajke implementirane u julu. Te značajke se odnose na lakši rad sa podacima, nove predloške za vizualizacije (heatmaps) kao i čitav niz drugih uključujući i log promjena na kojem sada možete vidjeti sve promjene koje su do sada urađene.

Najznačajnija promjena za sve data novinare/ke koji nastoje uživo prikazivati podatke, bilo da se radi o izbornim podacima ili podacima o pandemiji, su žive vizualizacije. Ova promjena se odnosi na sve korisnike Newsroom, Business Pro i Enterprise planova. S obzirom da će uveliko olakšati posao novinskim redakcijama koje su pretplaćene na Newsroom plan predstavljamo vam kratko uputstvo kako započeti sa ovom novom značajkom.

Šta znače žive vizualizacije

Žive vizualizacije (live visualizations) podrazumijevaju da više ne morate postavljati poseban CSV fajl na vaš Flourish račun već da možete povući podatke sa nekog udaljenog CSV fajla koji se redovno osvježava i postavljen je na vašim serverima, stranici zvanične državne statistike ili CSV koji automatski generira neki API ili neki treći alat poput Google Sheets. Ovo znači da sada možete praviti grafove, mape i druge vizualizacije koje se automatski osvežavaju i objavljuju ukoliko dođe do promjene podataka. To se odnosi na izborne podatke ili kako smo već naveli podatke o pandemiji COVID19. Ova značajka vam također omogućava upotrebu jednog izvora podataka na više Flourish vizualizacija. Povezivanje sa Google Sheets vam omogućava da povežete izvore na kojima su primjenjene formule.

Kako početi

dfUkoliko imate jedan od gore navedenih vrsta računa novu značajku možete pronaći u padajućem meniju pored dugmeta za postavljanje podatkovnog fajla (upload data file). Odaberite opciju Import from URL što će otvoriti novi prozor gdje ćete moći zalijepiti URL uputnicu koja vodi na vaš izvor podataka. U slučaju Google Sheet morat ćete objaviti vaš izvor podataka kroz File meni u Google Sheet i opciju Publish to web. Tada ćete dobiti javno dostupan link koji ćete zalijepiti u Floursh prozor. Kada unesete podatke vidjećete unešene podatke, ali ih nećete moći mijenjati u Flourishu nego direktno u izvoru podataka. Naravno, ostavljena je opcija da u svakom trenutku vašu vizualizaciju odvojite od izvora i obradite podatke koje već imate uvezene kroz opciju unlink.

Automatsko ponovno objavljivanje

rgAutomatsko ponovno objavljivanje (republish) je opcija koja vam omogućava da Flourshu date opciju da povremeno provjerava da li je došlo do promjene podataka i ako jeste da ih povuče te nanovo objavi vizualizaciju sa novim podacima. Ono što je dobra odlika rješenja koje nudi Flourish je da bez obzira da li povezani podatak postoji na webu ili ne vizualizacija neće nestati. Podaci koji su do tada prikupljeni će se uredno prikazivati. Također ove provjere podataka ne ovise o broju osoba koje posjećuju vašu vizualizaciju što neće uzrokovati moguće dodatne tehničke probleme u slučaju da vaša vizualizacija ima veliki broj pregleda. Ova opcija nije moguća za vizualizacije koje su zaštićene lozinkom.

Naravno ukoliko ne želite ovu opciju možete isključiti, ali ćete u tom slučaju morati ručno raditi osvježavanje podataka i ponovno objavljivanje.

Sva ova osvježenja dodaju neke značajne novitete Flourishu koji već omogućava mnogim BMAP partnerima da bolje izvještavaju svoju publiku o trenutnoj pandemiji i izborima koji se ove godine dešavaju u regiji.

Ocijenite kvalitet članka