Marina Kostova: Većina novinara/ki radi u prekarijatu, nisu im zaštićena radna prava, a prihodi su mali i nesigurni: Predloži novu temu