Naša heroina Marijana Bojanić napisala tekst za prvu anti-ratnu pjesmu posvećenu djeci Ukrajine: Predloži novu temu