Korištenje Google Dorking tehnike u novinarskom radu

29.08.2023. / 09:23
Autor/ica
Share
Google Dorking
Google Dorking

Razvoj digitalnog svijeta je novinarima/kama otvorio prozor u svijet informacija do kojih je ranije bilo gotovo nemoguće doći. Nekada je samo nekoliko klikova dovoljno da dođemo do dokumenata, podataka, ilustracija, i drugih informacija koje će obogatiti našu priču, dati joj smisao i probuditi interes i znatiželju naše ciljane publike. Međutim, nekada, pronalaženje pravih informacija u pretrpanim bazama internet pretraživača, može biti izazovno. Kako pronaći onu pravu informaciju koja nam je potrebna? Jednostavno! Potrebno je samo napraviti nekoliko koraka više od standardnog pretraživanja.

Google Advanced Search – Google napredno pretraživanje, kao što smo objasnili u jednom od ranijih tekstova, prvi je korak koji će vas dovesti bliže ciljanim informacijama i podacima. Danas donosimo neke od savjeta kako da zakoračite dublje u svijet skrivenih i duboko zakopanih informacija kroz Google Dorking tehniku.

Šta je Google Dorking?

Iako postoje mnogobrojne prednosti i pogodnosti koje je digitalno doba donijelo novinarstvu, njegov ubrzani razvoj istovremeno pred novinare/ke postavlja nove zahtjeve unaprjeđivanja i razvijanja novih tehnika pretraživanja. Jedna od njih je Google Dorking, inovativan način pretraživanja interneta.

Google Dorking, poznat i kao „Google hakiranje“ predstavlja sofisticiranu tehniku pretraživanja koja se koristi u okviru Google, ali i drugih pretraživača, upotrebom posebnih operatora i sintakse. Ova tehnika omogućava korisnicima da otkriju informacije koje nisu lako dostupne putem konvencionalnih pretraga. Kombinacija odgovarajućih ključnih riječi, simbola i upornosti omogućava novinarima/kama da otkriju informacije koje nisu vidljive u redovnoj pretrazi. Putem Google Dorkinga, moguće je otkriti dokumente, direktorije, datoteke i druge online resurse koji su javno dostupni, ali su često dobro sakriveni duboko unutar struktura web stranica. Otkrivanje skrivenih datoteka i sigurnosnih propusta putem dorkinga ne zahtijeva veliko tehničko znanje, i svodi se na nekoliko tehnika pretrage i njihovu primjenu na različitim pretraživačima.

Najjednostavnije rečeno, Google Dorking uključuje korištenje posebnih pretraživačkih naredbi nazvanih "operatori" koji omogućavaju korisnicima da filtriraju i usavrše rezultate pretrage. Svaki operator cilja određeni aspekt podataka koje Google indeksira, kao što su URL web stranice, naslov, tekst ili vrsta datoteke.

Dorking u novinarstvu

Dorking tehniku pretraživanja možete primjenjivati u bilo kojoj situaciji kada želite na brz i efikasan način doći do informacija u online sferi. Međutim, u novinarstvu se ova tehnika pokazala vrlo korisnom u sljedećim kategorijama istraživanja:

 • Identifikacija ranjivosti (sigurnosne kamere, otvorene baze podataka) - Ova kategorija se fokusira na otkrivanje sigurnosnih slabosti koje mogu izložiti osjetljive informacije. Na primjer, pretraživanjem specifičnih upita kao što je "inurl:/view.shtml", istražitelji/ce mogu otkriti javno dostupne video nadzorne kamere koje su nesvjesno izložene zbog pogrešnih konfiguracija. Ovakve ranjivosti mogu se koristiti od strane zlonamjernih aktera, stoga otkrivanjem ovakvih situacija organizacije mogu poboljšati svoju sigurnost.
 • Otkrivanje curenja osjetljivih informacija (šifre, credentials) - Ova kategorija omogućava pronalaženje nehotično izloženih osjetljivih podataka. Upit "filetype:txt intext:password" može otkriti datoteke koje sadrže obične šifre nesvjesno dostupne javnosti. Također, tražeći datoteke koje sadrže specifične credentials kao što su "intext:username intext:password", istražitelji/ce mogu otkriti situacije gdje su korisnička imena i šifre pohranjeni bez odgovarajuće sigurnosti.
 • Lociranje skrivenog ili ograničenog sadržaja (direktoriji, datoteke) - Ova kategorija omogućava pronalaženje skrivenih dijelova digitalnog svijeta koji nisu uvijek indeksirani konvencionalnim tražilicama. Primjerice, upit "index of /confidential" može otkriti direktorije s povjerljivim dokumentima koji su slučajno dostupni javnosti. Također, upit "filetype:pdf site:example.com" može otkriti određene vrste datoteka unutar određene domene.
 • Otkrivanje informacija na društvenim medijskim platformama - Društvene medijske platforme postaju ključan izvor informacija za istraživanje. Upitima koji ciljaju određene platforme i sadržaj korisnika, istražitelji mogu dobiti uvid u pojedince, organizacije i događaje. Tako, upit "site:twitter.com intext:ključna_riječ" može otkriti razgovore i interakcije povezane s određenom ključnom riječi. Slično tome, "site:linkedin.com inurl:in OR intitle:profil" može otkriti javne profile povezane s pojedincima/kama.

Pored toga, u istraživačkom novinarstvu, ova tehnika se može koristiti za istraživanje korporativnih informacija kao i vlasničkih struktura kompanija ili nekretnina. Upotrebom dorkova, novinari/ke mogu otkriti interne dokumente, sastanke i diskusije zaposlenika koji mogu ukazivati na neetičke ili nezakonite aktivnosti unutar organizacija. Također, ova tehnika omogućuje novinarima da pronađu javno dostupne registre i dokumente koji pružaju uvid u vlasničke veze, što je posebno korisno za istraživanje potencijalnih konflikata interesa i nedostatka transparentnosti u poslovanju.

Google Dorking Tehnike

Neki od najčešće korištenih Google Dorking operatora i komandi (dorkova) su sljedeći:

 • Pretraživanje pojedinačne domene - site: operator omogućava ograničenje pretrage na određenu domenu. Ako želimo pronaći sve PDF datoteke smještene na web stranici "primjer.com", upit bi mogao izgledati ovako: site:primjer.com filetype:pdf.
 • Pretraživanje kroz naslove stranica - intitle: operator omogućava pretraživanje naslova stranica. Na primjer, za pronalaženje web stranica koje imaju naslov koji sadrži riječ "video", koristimo: intitle:video.

Na Slici 1 prikazan je jednostavan primjer kombiniranja ova dva dorka, čiji rezultati pretrage prikazuju sve naslove koji sadrže riječ „video“ na stranici balkansmedia.org.

google dorking
Slika 1. – kombiniranje „site:“ i „intitle:“ dorkova

 

 • Pretraživanje unutar URL-ova - inurl: dork nam omogućava da pretražujemo unutar URL-ova web stranica. Za pronalaženje svih stranica koje sadrže "izvještaj" u svojim URL-ovima, koristimo: inurl:izvještaj.
 • Pretraživanje po vrsti dokumenta: filetype: ili ext: će suziti vašu pretragu na specifične vrste dokumenata koje navedete.
 • Pretraživanje konkretnog sadržaja - intext: dork nam omogućava da pretražujemo unutar tijela web stranica. Ako želimo pronaći sve stranice koje sadrže riječ "finansiranje političkih stranaka", možemo koristiti upit: intext:finansiranje političkih stranaka.

Slika 2 prikazuje rezultate pretrage koji su nastali kombinacijom prethodna tri dorka.

google dorking
Slika 2 – kombiniranje „inurl:“, „filetype:“ i „intext:“ dorkova

Pored toga, kroz pretragu RSS feedova pomoću "feed:" operatora, novinari/ke mogu locirati relevantne informacije, kao što su feedovi povezani s kriptovalutama ("feed:kriptovalute"). Također, putem "language:" operatora mogu suziti pretragu na određeni jezik, kao u slučaju traženja informacija o umjetnoj inteligenciji na njemačkom jeziku (npr. "language:njemački intext:kriptovalute").

Ako još uvijek niste sigurni kako generisati dork, u tome vam može pomoći i DorkGPT – AI alat namijenjen isključivo za ovu svrhu. Također, ako želite zakoračiti dublje u svijet dorkinga, odličan izvor vam može biti Google Hacking Database, koja pruža niz naprednih upita koji vam mogu pomoći u otkivanju skrivenih informacija i podataka na internetu.

Kako unaprijediti vještine Google Dorkinga?

Jednom kada savladate osnovne vještine dorkinga, mogućnosti kombiniranja su gotovo neograničene. Ključni koraci koji vam mogu olakšati put do cilja su:

 1. Naučite sintaksu i ključne operatore: Temelj za uspješno korištenje Google Dorkinga leži u razumijevanju osnovne sintakse i ključnih operatora kao što su "site:", "filetype:", "intext:", "inurl:" i drugi. Pažljivo istražite i savladajte ove operatore kako bi precizno definirali svoje pretrage.
 2. Pravilno definiranje ključnih riječi: Ključne riječi su srž svake pretrage. Pažljivo birajte ključne riječi koje su relevantne za vašu priču kako bi osigurali precizne rezultate.
 3. Eksperimentiranje s različitim dorkovima: Google Dorking je kreativna tehnika. Nemojte se ustručavati eksperimentirati s različitim dorkovima kako biste otkrili nove izvore informacija i produbili svoje istraživanje.
 4. Zadržavanje etike: Iako Google Dorking omogućava pristup javno dostupnim informacijama, imajte na umu etičke aspekte pri korištenju ovih informacija. Pri objavljivanju pronađenih informacija, važno je voditi računa o privatnosti i posljedicama.

Google Dorking predstavlja dragocjen alat za novinare/ke koji teže dubljem istraživanju i otkrivanju skrivenih informacija na internetu. Važno je koristiti ovu tehniku odgovorno i s poštovanjem prema etičkim standardima kako bi se osiguralo da se informacije koriste na odgovarajući način.

Jednom kada savladate osnove, mogućnosti kombinacije i načina sužavanja pretraživanja su gotovo neograničene. Stoga, iskoristite svoju kreativnost u mnogobrojnim kombinacijama dorkova, i spriječite da vam promaknu informacije koje mogu obogatite svoj novinarski rad.

Ocijenite kvalitet članka