Razumijevanje ozbiljnosti digitalnih prijetnji krucijalno za zaštitu novinara/ki

10.12.2020. / 10:54
Autor/ica
Share
Photo: https://cpj.org/
Photo: https://cpj.org/
Photo: https://cpj.org/

Jedan od najvažnijih segmenata u novinarskom poslu jeste zaštita komunikacije i informacija od potencijalnih digitalnih napada. Međutim, nerijetko se kroz istraživanja o korištenju resursa digitalne zaštite kod novinara/ki dolazi do saznanja da ih novinari/ke ne koriste tako često u praksi.

"Ako postanete poznati po istraživačkom novinarstvu, ljudi mogu koristiti digitalne alate kako bi krenuli u potragu za vama i vašim podacima", kaže Robert Guerra, stručnjak za digitalnu sigurnost kanadskog Citizen Laba. On više od deset godina obučava zaposlenike/ce nevladinih organizacija i novinare/ke za sigurno upravljanje odnosima i podacima na mreži. “Počnite s principima. Znajte rizike. Ljudi mogu učiniti nekoliko jednostavnih stvari da vas napadnu."

U studiji sigurnosnih razmišljanja i njihovih utjecaja na slobodu medija pod nazivom „Kako novinari/ke razumiju prijetnje i mogućnosti novih tehnologija“, stoji:

„Novinari/ke sa niskom sviješću o zaštiti nisu znali puno o raznim alatima i tehnikama digitalne sigurnosti. Često bi se oslanjali na niskotehnološka sredstva za zaštitu, uključujući upotrebu kodnih riječi za ublažavanje prijetnje nadzorom ili lični sastanak umjesto razgovora na mreži. Nasuprot tome, novinari/ke s visokom sviješću o zaštiti bili su ugodni za širi spektar tehnika, kako niskotehnoloških tako i visokotehnoloških.“

U svakom slučaju, za novinare/ke je bolje da se pripreme na napade, nego da budu iznenađeni kada se oni dese. Na redakcijama je također velika odgovornost u zaštiti njihovih novinara/ki.

Chris Grant, glavni urednik Polygona kaže da je redakcija dužna osigurati da novinari/ke mogu nastaviti raditi svoj posao bez straha za svoju sigurnost. Imajući u vidu da su potencijalne digitalne prijetnje sve gore i teže, te da sofisticirana zaštita može biti finansijski udarac za neke redakcije, navodi: „Jedini stvarni način da ovo uspije je ako sve  redakcije ovo pitanje smatraju zajedničkim problemom i rade zajedno. Potrebno je pomoći ne samo u prepoznavanju prijetnji, već i u prepoznavanju i razmjeni najboljih praksi."

Christopher Parsons, načni saradnik u Citizen Labu kaže da kod novinara/ki često postoji percepcija da nisu dovoljno važni da bi bili meta. „Možda vas ciljaju jer ste ulazna tačka u redakciju.“

U današnje vrijeme, pogotovo u vrijeme ekstremnih situacija kao što je pandemija, pitanje digitalne zaštite za novinare/ke i medijske redakcije postaje jedno od ključnih. O važnosti zaštite rada od kuće smo pisali u više navrata tokom ove godine.

Istraživanje koje je sproveo Nacionalni savez za kibernetsku sigurnost (NCSA) je pokazalo da radnici/e koji rade od kuće podcjenjuj sigurnost uređaja preko kojih pristupaju na internet.

Redakcije na Balkanu se ne razlikuju mnogo u izazovima koje je pred njih stavilo vrijeme pandemije, a digitalna sigurnost jeste jedan od problema koji je redakcijama zadavao glavobolje.

Marija Herceg, USAID BMAP IT ekspertica, kaže da između sigurnosti i pristupačnosti uvijek treba postojati balans. „Nema smisla implementirati sigurnosne procedure u organizaciji kojoj digitalni rizici ne predstavljaju najveće rizike. Nažalost, u vrijeme Covid krize i rada od kuće, postoji potreba veće zaštite komunikacijskih kanala i resursa organizacije kojima se pristupa na udaljen način. Ukoliko se s obzirom na rizike organizacije pretjerano pojačaju sigurnosne procedure, korisnici (novinari) bit će uspješni u pronalasku zaobilaznih načina pristupa njihovom poslu, i time još više postati podložni digitalnim prijetnjama. S druge strane, bitni podaci moraju imati neki vid zaštite. Dvostruka autentfikacija, kompleksnost lozinki, izbjegavanje phishinga su samo neki od jednostavnih načina zaštite koji samo na početku zahtjevaju malo više našeg truda i navike, a uveliko mogu doprinijeti sigurnosti našeg rada. Redovna obuka o ovim temama, kao i svjesnost menadžmenta o postojanju ovih rizika (postojanje sigurnosne politike na nivou organizacije) mogu značajno doprinijeti sigurnom digitalnom okruženju. Važnost digitalne sigurnosti se u ovoj krizi nažalost tek prepoznaje."

Više o digitalnoj sigrunosti i napadima na novinare/ke možete pogledati i u dva kratka webinara koje je Marija nedavno održala – Webinar 1 i Webinar 2.

Ocijenite kvalitet članka