Pandemija naglasila nedostatke u digitalnoj sigurnosti organizacija

14.10.2021. / 09:07

Prema istraživanju koje je uradio SecureAge, 48% preduzeća doživjelo je različite digitalne upade tokom pandemije COVID-19, a još 8% "nije bilo sigurno". Osim toga, 16% zaposlenika/ca reklo je da su se lično morali suočiti s incidentom u vezi sa digitalnom sigurnošću u istom razdoblju.

"COVID-19 stvorio je jedno od najizazovnijih razdoblja za kompanije, njihovo osoblje i IT odjele", rekao je Nigel Thorpe, tehnički direktor u SecureAge.

„Novi val prijetnji digitalne sigurnosti inspirisanih COVID-om stavio je na test najsnažniju odbranu i razotkrio greške u planiranju, obuci, alatima i ukupnoj pripremljenosti. Razina kršenja i zabune među zaposlenicima pokazuje koliko je neorganizovan i fragmentiran krajolik digitalne sigurnosti postao. ”

Polugodišnji izvještaj 2021. godine o trendovima digitalnih napada je otkrio da su digitalni kriminalci nastavili sa iskorištavanjem pandemije Covid-19 i naglašavaju dramatičnost globalnog porasta broja napada ransomwarea od 93%.

Ovi napadi nisu zaobišli ni medijske organizacije ali i pojedinačne novinare/ke.

Osiguravanje rada na daljinu

I dalje se navodi kao važan faktor u digitalnoj zaštiti kompanija, pa tako i medijskih kuća, sigurnost rada na daljinu.

Iako su napadi bili ciljani na veliki broj ljudi prisiljenih na rad od kuće, istraživanje SecurAgea pokazuje da mnogi poslodavci nisu osigurali razinu obuke o digitalnoj sigurnosti kako bi podigli svijest o kritičnim prijetnjama. Manje od 50% poslodavaca koji su odgovorili na istraživanje, rekli su da su pružili formalnu obuku u otkrivanju i rukovanju sumnjivim mailovima, sigurnosti lozinki i zaštiti osjetljivih podataka pri radu na daljinu.

"Poslodavci moraju provesti detaljniju obuku ili još bolje ukloniti najslabiju kariku uklanjanjem ljudskog elementa iz cyber sigurnosti", rekao je Thorpe. "Nedavno istraživanje KPMG -a pokazalo je da je 94% radnika/ca reklo da su prošle godine bili pod stresom, pa brinuti o jednoj stvari manje mora biti dobro."

Ovo istraživanje je pronašlo više nedostataka u brizi za digitalnu sigurnost, a na prvom mjestu jeste nedostatak povjerenja. Samo oko trećine poslodavaca i zaposlenika/ca reklo je da su "vrlo uvjereni" da će ih njihova infrastruktura digitalne sigurnosti zaštititi od digitalnih napada.

Istraživanje pokazuje da je 66% poduzeća spremno povećati svoja ulaganja u digitalnu sigurnost, a oko 32% njih planira povećati proračune do 50%. U međuvremenu je 86% poslodavaca već počelo donositi nove sigurnosne mjere kako bi se nosile s udaljenom radnom snagom. Međutim, Thorpe navodi da se „sve više prihvaća da je nemoguće spriječiti svakog zaposlenika/cu da klikne na zlonamjernu vezu ili spriječi određenog digitalnog kriminalca u pristupu sistemima i mrežama.“

Zbog ovakvih i sličnih digitalnih propusta i sve češćih napada digitalnih kriminalaca, mediji trebaju imati dugoročnu strategiju digitalne sigurnosti na daljinu. Feđa Kulenović je u svom tekstu prije nekoliko mjeseci upravo govorio o važnosti dugoročnih digitalnih strategija.

„Mediji trebaju proširiti svoje standardne strategije digitalne sigurnosti uzimajući u obzir rad na daljinu kako bi izbjegli potencijalne probleme sa krađom podataka čiji se troškovi mogu mjeriti u milionima američkih dolara.“

Kako uspješno implementirati strategiju digitalne sigurnosti, te koji su to izazovi i prilike koje ona donosi, pročitajte detaljnije u njegovom tekstu.

 

Ocijenite kvalitet članka