Kulturni događaji kao izvor informacija za novinare/ke

10.05.2021. / 07:43
Autor
Share
Predstava "Welcome", izvor Oslobođenje
Predstava "Welcome", izvor Oslobođenje
Predstava "Welcome", izvor Oslobođenje

Kultura je oduvijek imala važnu ulogu u društvu, što dokazuje i činjenica da se razvijenost jednog društva vrlo često mjerila razvijenošću njegove kulture u određenom vremenskom periodu. Danas, kada je kultura potisnuta na marginu društvenih vrijednosti, možda se, više nego ikad, važno osvrnuti na njen značaj.

Historijski posmatrano, na licu razvoja kulture uvijek su ostajali duboko urezani najveći problemi, tragedije, porazi, uspjesi i borbe sa kojima se suočavalo društvo, ili određena društvena skupina. Bez obzira da li je riječ o filmu, predstavi, performansu, ili nekom drugom kulturnom događaju, većina njih je vrlo često prožeta aktuelnim dešavanjima u društvu, kao što su kršenje ljudskih prava, psihičko zdravlje, klimatske promjene, migrantska kriza, i slično. Pored svog značaja koji je prožet kroz sve segmente života, način na koji kultura, naročito u oblasti pozorišne umjetnosti, nudi odgovore na svakodnevne probleme sa kojima se suočavamo, može biti vrlo koristan novinarima/kama u njihovom u svakodnenovm radu.

Neraskidiva veza novinarstva i kulture

Novinarstvo ima mnogo dodirnih tačaka sa širokim poljem kulture i umjetnosti. Danas se i jedno i drugo polje suočava sa brojnim ekonomskim i tehnološkim izazaovima i prijetnjama. Također, novinari/ke i kulturni/e djelatnici/e i umjetnici/e dijele slične intrinzičke i afektivne motivacije za rad. Međutim, ova veza je posebno snažna na mjestima gdje se novinarstvo spaja sa kulturom u oblasti pozorišne umjetnosti. 

George Pitcher, britanski novinar, autor i anglikanski svećenik, smatra da novinari/ke mogu mnogo naučiti od dramaturga/inja, upravo zbog zajedničkih tačaka kojima su njihova polja rada povezana. Te zajedničke tačke su:

 • Pripovijedanje u stvarnom vremenu;

 • Ovisnost o publici, odnosno čitateljima/icama

 • Pružanje uvida, ponekad i isključivo, u ljudsko stanje.

Ove zajedničke, historijske ali i savremene tačke novinarstva i pozorišne umjetnosti, dovode do pitanja kako njihova saradnja može unaprijediti ostvarivanje individualnih ciljeva? Može li se radom na zajedničkom cilju pospješiti i olakšati ostvarivanje individualnih ciljeva (brojnija publika/brojniji čitatelji/ice; povećanje prihoda; podizanje svijesti o važnim društvenim i političkim temama i sl.)?

Teatarske forme nazvane Žive novine (Living Newspaper), koje su se razvile u Sovjetskom Savezu 1920. godine, kako bi predstavile trenutne događaje i društvene probleme, pokazuju da propitivanje ovih veza nije ništa novo. Međutim, danas je tu vezu potrebno obnoviti i dodatno osnažiti. Rezultati studije „Novinarstvo kroz pozorište: Kako umjetnička forma može informisati“ (Journalism through theater: How an art form can inform), koju su proveli Ori Tenenboim i Natalie Jomini Stroud, to potvrđuju. Naime, njihov glavni cilj je bio utvrditi kako pozorišne predstave utječu na publiku kada se koriste u obliku novinarstva. Da bi to postigli, analizirane su reakcije publike na tri predstave koje su zasnovane na istraživačkom novinarstvu. Na osnovu anketa publike i dubinskih intervjua sa osobama uključenim u predstave, došlo se do sljedećih zaključaka:

 • Pozorište zasnovano na novinarstvu može navesti publiku da određene medijske uloge (poput uloge nadziranja rada vlade) shvati kao važnije;

 • Može pomoći publici da bolje shvate rad medijskih organizacija;

 • Može povećati znanje ljudi i utjecati na njihova uvjerenja i namjere.

Također, rezultati provedenog istraživanja sugeriraju da pozorišne predstave zasnovane na istraživačkom novinarstvu mogu pomoći u povećanju općeg znanja ljudi o određenim, aktuelnim temama, te doprinijeti promjeni njihove percepcije, ali i dotadašnjeg ponašanja u odnosu na određene društvene probleme. Pored toga, pripovijedanje koje kombinira novinarstvo i umjetnost doživljeno je kao mnogo preciznije i ugodnije od načina na koji su ranije imali priliku da slušaju i čitaju o određenoj temi.

Značaj pozorišnih predstava za razvoj novinarstva

U potrazi za boljim i obuhvatnijim načinom izvještavanja o aktuelnim temama, rezultati provedenog istraživanja ukazuju na potrebu njegovanja obostranog odnosa novinarstva i pozorišne umjetnosti, kao jedne od oblasti kulture. Naime, u cilju boljeg razumijevanja problema određenih društvenih skupina, lokalnih, ali i globalnih političkih i ekonomskih problema, novinarki/e pomoć mogu potražiti na sceni pozorišne umjetnosti.

To je jedno od najboljih načina da se razumije društvo, društvene promjene i problemi, bilo da se sa njima trenutno suočavaju, ili su njihovi tragovi iz prošlosti još uvijek vidljivi na licu sadašnjosti. Pozorišne predstave, ali i performansi, koji se bave određenim aktuelnim problemima sa kojima se lokalna zajednica, regija, ili čak svijet suočava, može imati višestruki značaj za unaprjeđenje rada novinara/ki, koji se u svom radu bave tim temama.

Ono što pozorišne predstave i performansi mogu ponuditi novinarima/kama je:

 • Mogućnost sagledavanja različitih perspektiva posmatranja određenog društvenog fenomena,

 • Dodatni izvor informacija,

 • Novi prostor na kojem mogu dobiti odgovore na neka od aktuelnih pitanja o kojima svakodnevno pišu.

Tako, na primjer, teatarski performans „Welcome“ može pomoći novinarima/kama da migrantsku i izbjegličku krizu sagledaju iz druge perspektive. Neke od koristi ove predstave za rad novinara/ki su:

 • Potpunije doživljavanje iskustva izbjeglica i migranata/kinja;

 • Razvijanje novinarstva koje je bazirano na činjenicama, ali i poštivanju i govorenju o emocionalnim istinama ljudi;

 • Razvijanje novinarstva koje budi znatiželju, i stvara prostor za dodatno istraživanje na putu do boljeg razumijevanja;

 • Razvijanje novinarstva koje budi empatiju i interes čitatelja/ica;

 • Novinarstvo koje čitateljima/icama nudi novu perspektivu i pravac u kojem se nalazi rješenje problema.

Način izvještavanja i izgradnje priče je ključan na putu prelaska granice koja razdvaja prosto čitanje o temi, od emotivnog angažmana, stvaranja kritičkog mišljenja o temi, i donošenja odluke o aktivnom uključivanju u rješavanje problema. Da bi se to postiglo potrebno je njeno sveobuhvatno razumijevanje, a kulturni događaji su zasigurno neka od mjesta koja novinarima/kama nude mogućnost za bolje razumijevanje, što u velikoj mjeri može olakšati taj put.

 

Ocijenite kvalitet članka