Најновиот

Нова вест доаѓа од компанијата Facebook, со која активистите/ките и новинарите/ките ќе се сметаат за „ненамерни“ јавни личности, што ќе значи дека ќе ја зголемат заштитата од вознемирување и заплашување кое е насочено кон нив.
20.10.2021