Најновиот

Mногу важно да се знае што е продолжението на приказната, како тоа да се напише, и кои техники да се користат за читателите/ките да ги добијат потребните информации за да го задоволат сопствениот интерес за приказната за која известувате.
02.08.2021

MEDIA INNOVATION LAB