Përmbajtja më e re

Eseja fotografike është rrëfimi i një storieje përmes fotografive, me dozë të madhe veçantie.
14.05.2021