Përmbajtja më e re

Lajmi i ri vjen nga kompania Facebook, me ç'rast aktivistët dhe gazetarët do të konsiderohen si figura publike "të paqëllimshme", që do të thotë se kompania do të rrisë mbrojtjen kundër ngacmimeve dhe kanosjeve kundër atyre.
20.10.2021