Најновиот

Во последните неколку месеци оваа нова функција на Twitter го привлече вниманието на корисниците/чките во регионот, особено во Србија и во Црна Гора каде што, ако сте активни корисници на Twitter, може да видите стотици корисници/чки вклучени во еден простор.
08.12.2021