Најновиот

YouTube е моќна платформа и алатка кој им овозможува на медиумите, во сите области на нивното делување, да досегнат до милионска публика преку интересни видео материјали.
21.06.2021

MEDIA INNOVATION LAB