Најновиот

“Google” е чест одговор кога ќе ги прашате луѓето во кој медиум ја пронашле определената информација.
24.09.2021