OPEN CALL FOR PROPOSALS AND IDEAS - 2nd MEDIA INNOVATION LAB

Најновиот

Меѓутоа, со голема моќ доаѓа и голема одговорност. Етичката употреба на OSINT алатките е клучна за зачувување на довербата на јавноста и за почитување на новинарските принципи.
28.11.2023

Практични водичи и корисни совети