Најновиот

Медиумите треба да бидат независни од какви било влијанија врз создавање на информациите, истражувањето на приказните и бирањето на темите за кои ќе известуваат.
15.01.2021