Дамира Калач: Повеќе ме загрижува нерамноправноста во однос на знаењето и вештините – како на општата јавност, така и на редакциите: Предложете нова тема