Како апликацијата INJECT може да ја унапреди креативноста во дигиталното новинарство: Предложете нова тема