Концептот за корисничките потреби им е сѐ повеќе потребен на медиумските редакции

08.09.2022. / 15:55
Share
Korisničke potrebe
User Needs Model
Korisničke potrebe

Вклучувањето на мислењата на публиката во креирањето на содржината на вестите како и определувањето на фокусот и аголот на пласирање на тие вести станува сѐ поважно. 

Почитувањето на корисничките потреби и пласирањето на содржини во согласност со тие потреби ќе му значи на секој медиум затоа што ќе се почувствува зголемување на консумирањето на содржината на тој медиум и враќање на публиката. Во повеќето медиуми сѐ уште постои недоволно усогласеност помеѓу публиката и содржината.

Еден од првите заговорници на концептот за корисничките потреби (User Needs Model) беше Dmitry Shishkin, експерт за дигитална трансформација и иновации. Dmitry помина повеќе од 20 години во BBC, каде што беше одговорен за имплементација на моделот 'Потреби на корисниците' во тимовите на BBC World Service Language од 2016 година.

Концепт на корисничките потреби, потреби на вестите, потреби на публиката, потреби на корисниците на содржината, тоа се сѐ зборови кои всушност го опишуваат истиот концепт.

"Пристапот до потребите на вестите покрива шест различни уреднички третмани на вестите. Со фокусирање на други детали на приказната освен на студените, тешки факти, приказната може да му/и понуди поголема вредност на читателот/ката, што е докажано повеќе пати во различни окружувања." -  наведува Dmitry.

Во BBC, Dmitry им помогна на тимовите да ги усвојат следните шест категории како дел од нивната уредувачка стратегија: 
 

User Needs Model
User Needs Model - Извор: Journalism.co.uk

Моделот понуди шест различни потреби: ажурирај ме, задржи ме во тренд, едуцирај ме, дај ми перспектива, инспирирај ме и пренасочи ме.

„Значајните и одржливите можности за раст во дигиталната издавачка дејност доаѓаат кога редакциите ќе ги задоволат карактеристичните потреби на корисниците/чките на содржината на нивната публика со соодветно разбирање и искористување на нивната пазарна улога и цел.“ – наведува Dmitry Shishkin во неговата статија на LinkedIn, рефлектирајќи се пет години подоцна на самиот почеток на изградбата на овој модел.

Доколку не сакате да го правите истото покривање како и сите останати, што може да ве направи неважни во морето на копирани модели за известување, перспективите на корисничките потреби можат да бидат одличен начин за да се разликувате од останатите.  

Денес сѐ повеќе се зборува за тоа дека корисникот/чката на вести треба да се стави во центарот на стратешкиот фокус на медиумите.

Она што е важно да се нагласи кога зборуваме за усвојувањето на ваквите и слични модели е дека пристапот кон потребите на корисниците/чките не се однесува на тоа да им се кажува на новинарите/ките што да пишуваат. Целта на ваквиот пристап е насочување на редакциите како да пишуваат за она што сакаат да го пишуваат.

„Самиот избор на тема не е доволен, секогаш на прво место е потребата на корисникот/чката, па дури потоа е изборот на форматот. Една од најдобрите вежби што ја правам за пробивање на мразот е да побарам од редакцијата да илустрира некоја случајно избрана дневна приказна од перспектива на неколку кориснички потреби. Новинарите ги сакаат овие вежби.“ – наведува Dmitry.

Постои голема веројатност дека дел од содржините што ги произведуваат медиумите веќе му одоговараат на моделот на потребите на корисниците/чките. Меѓутоа, можностите за раст остануваат во оние полиња што не сте ги опфатиле, а ги вклучува овој модел.

“Најпотценетиот ресурс во медиумскиот сектор не се парите. Тоа е фокусот." наведува Wolfgang Blau, претседател на Condé Nast International, кој ги издава водечките светски брендови како што се Vogue, Vanity Fair, Wired, GQ, Architectural Digest, Glamour и Condé Nast Traveler и тоа во 11 земји во Европа, Азија и Латинска Америка.

Анализирајќи ги промените што се направени во BBC со воведувањето на овој модел пред пет години, според зборовите на Shishkin, промените се неверојатни. Иако тимот го намали вкупниот број на објавени приказни за 60%, сите просечни метрики по приказна по категорија на потребата на корисникот/чката се зголемија, а вкупната публика тројно се зголеми.

„Во 2016 година, барани беа корисничките потреби ‘Задржи ме во тренд’, ‘Дај ми перспектива’ и ‘Едуцирај ме’, но не беа создадени доволно  – тоа беше очигледно пропуштена можност. Тимот послуша, го промени резултатот, публиката реагираше позитивно, а пет години подоцна просечниот број на прегледи на страниците по приказна во тие категории се зголеми за 84%, 250% и 277%.“

Многу редакции ширум светот или го прифаќаат концептот на BBC или почнуваат да прават истражувања со нивната публика и креираат нивен оригинален концепт, базиран на директните потреби на нивната публика.

Така неодамна The Atlantic го објави нивниот концепт кој вклучува пет причини поради кои поединечни читатели/ки и слушатели/ки се фокусираат на нивното новинарство.

Тимот на The Atlantic спроведе анкети и истражувања врз основа на интервјуа со сегашни, потенцијални и поранешни претплатници/чки, како и со луѓе во САД и во други земји кои ги слушаат подкастите и наративните статии на Atlantic. Меѓу другото, ги прашаа учесниците/чките во истражувањето што ја прави нивната покриеност единствена, дали е тоа вредно за споделување, за плаќање или категорично несогласување со тоа.

Конечните резултати се презентирани преку овие пет причини:

  1. Дај ми подлабока јасност и контакт
  2. Помогни ми да откријам нови идеи
  3. Предизвикај ги моите претпоставки
  4. Дозволи ми да земам смислен одмор
  5. Запознај ме со писатели/писателки што се во зенитот на нивниот занает

Креирањето на концептите може да биде и преку определени специфичности, како што е привлекување на помлада публика или тематска определеност, па така The Conversation креираше свој концепт што се однесува на темата за климатските промени, каде фокусот се става на Мотивирај ме (Советодавно водење), Едуцирај ме (Објаснувачко новинарство и новинарство фокусирано на решенија), Задржи ме во тренд (презентирање на истражувањата), Дај ми перспектива (анализи за проширување на хоризонтите).

Koncept - The Conversation

Душан Машиќ, кој беше долгогодишен новинар и раководител на бизнис развојот на BBC World Service, во неговото Master class предавање пред три години ги презентираше средствата и стратегиите за привлекување на помладата публика, кои исто така се потпираат на изградбата на концепт на специфични кориснички потреби, во овој случај на помладата публика. Видеото е титлувано на Македонски, Албански и БХС јазик.

Како медиумите од Западен Балкан можат да започнат развој на стратегија за креирање на содржини

Ламија Алечковиќ, советничка за дигитално новинарство во FORWARD проектот на USAID BMAP, наведува дека „не сме тука да произведуваме содржини залудно и без ефект. Публиката треба да се слушне и да се послуша и според тоа да се развива сопствената стратегија за креирање на содржина која ќе ѝ го дава на публиката она што таа го сака, на начин на кој таа го сака и најважното – со цел која таа ја бара.“ 

Таа понатаму наведува дека треба да поставиме низа на прашања кои ќе ни помогнат да ги добиеме одговорите како да ја изградиме нашата стратегија за креирање на содржина, која според нејзините зборови треба да биде дел од секоја редакција. Прашањата што ги поставуваме се: "Кои се очекувањата на публиката од вашиот медиум и дали се во согласност со она што веќе го правите? Како тие ја гледаат вашата улога во општеството со содржината што ја нудите? Што е важно за мене како потрошувач на медиумската содржина? Врз основа на угледот и на уредувачката политика на истиот, што може да ми понуди медиумот?“ 

Алечковиќ понатаму наведува дека „треба да се слуша пулсот на публиката, не само во однос на темите што ги сакаат, туку и на начинот на кој тие се обработуваат. Од тоа ќе научиме какви треба да бидеме, грижејќи се да се зачуваат вредностите и новинарските постулати.“

Кога е во прашање процесот на започнување на изработката на оваа стратегија, таа понатаму вели дека на работите треба да им се пристапи едноставно – ставете се во позиција на ученик, користете ги алатките со кои ќе ги соберете информациите од публиката, креирајте фокус групи, искористете ги социјалните медиуми за интеракција и за покана за споделување на мислења, излезете меѓу луѓето….има многу начини. „Поставете конкретни прашања: што мислиш како работиме? Кои се твоите очекувања од нас? Дали ти се интересни содржините што ги избираме, ако не ти се – зошто? Дали ќе ви бидат поинтересни ако им пристапиме на поинаков начин и на кој? Што ќе ти биде корисно и/или разбирливо? Дајте им да ја слушнат/прочитаат/погледнат вашата приказна и работете заедно на неа, учејќи точно како ја консумираат содржината, каде запнуваат и зошто.“

Врз основа на собраните мислења и аналитиката која секако ја имате, треба да изработите шема на избор на темите и начинот на нивна обработка како и избор на платформата на која ќе бидат објавени. Избор! Треба да одвоите време и да бидете упорни и да тестирате таков нов модел на работа како и да ги следите резултатите. Моделот не се потврдува преку ноќ! Но, кога еднаш  двата сегменти, сувопарната аналитика на бројките и одговорите на публиката ќе се соберат, заклучоците стануваат стратегија. Голема е веројатноста дека на овој начин ќе се ослободи редакцијата од хиперпродукцијата, што остава простор потемелно, на подобар и/или различен начин да се обработат вестите и приказните. Со тоа се отвора простор за производство на оригинални содржини, што се толку потребни во нашите медиуми. Има многу примери од странство, на поголеми и помали медиуми на кои тоа им успеало затоа што стратегијата за развој на содржината ја сметаат за клуч на нивниот успех или на трансформацијата. И ќе кажете, “ама нив ги има повеќе”, “ама имаат повеќе пари”, “ама имаат повеќе луѓе”, “ама имаат оддели што се занимаваат само со тоа”…можеби е време ова “ама” да се исфрли и да се проба нешто. 

На крајот, она што го вели Ламија Алечковиќ е дека дури и да не доведе до развој на целосна стратегија, ваквиот пристап најчесто доведува до заклучок дека „ресурсите треба подобро да се насочат, а содржините на кои се трошат луѓе, капацитети и време да се отфрлат. Се разбира, доколку не станува збор за вести/приказни кои публиката не ги препознава како важни, а тие навистина се. Публиката треба да се слуша, но не и по цена да ја занемариме информативната и едукативната улога на медиумот во општеството.“

Ширум светот се креирани многу модели и за нив и за нивните позитивни ефекти допрва ќе се зборува. Она што е сигурно е дека редакциите на Балканот треба да почнат со слични процеси на анализирање на потребите на публиката како и на креирање на некои видови на концепти што ќе одговорат на овие потреби во практиката на пласирање на вести.

Ocijenite kvalitet članka