Зошто редакциите уште сега треба да преминат на Google Analytcs 4

18.01.2023. / 09:27

 

Аналитиката на податоците е важна за редакциите бидејќи им овозможува да добијат увид во однесувањето и во предностите на нивната публика. Овие информации можат да се користат за донесување на одлуки врз основа на податоците за содржината и за форматот на нивните приказни, како и за дистрибуцијата и за промоцијата на содржината.

Општо кажано, аналитиката на податоците е важна алатка за редакциите бидејќи им овозможува подобро да ја разберат нивната публика и да креираат стратегии за дистрибуција врз основа на податоци, за да го зголемат ангажманот, досегот и приходот.

Веројатно сите веќе сте слушнале дека Google почна со воведување на Google Analitycs 4 (GA4), што сигурно во наредниот период ќе постави нови стандарди за мерење на податоците.

Google Analytics 4 е бесплатен за користење, исто како и претходната верзија Universal Analytics (UA). Google нуди бесплатна услуга со основната група на функции кои ги покриваат повеќето стандардни потреби.

Причини поради кои редакциите треба да преминат на GA4

Постојат неколку причини зошто редакциите треба да размислат за преминување на Google Analytics 4 (GA4):

 • Подобрена приватност на податоците: GA4, како што тврди Google, нуди подобрени функции за приватност на податоците, како што се автоматското маскирање на податоците и поддршка за ITP 2.2 (Intelligent Tracking Prevention) што е функција на пребарувачот која ја ограничува можноста на колачињата за следење на трети страни да ги следат корисниците/чките.

 • Подобрено следење на различни уреди: GA4 нуди подобрени можности за следење на различни уреди, а на редакциите ќе им овозможи подобро да го разберат однесувањето на корисниците/чките на различните уреди и платформи.

 • Подобрени увиди: GA4 нуди проширен збир на вградени метрики и анализи, како што е новиот збир на метрики за разбирање на ангажманот и на однесувањето на корисниците/чките, како и новите функции за анализа како што е вграденото откривање на аномалии.

 • Увиди кои се темелат на машинското учење: GA4 користи алгоритми за машинско учење за давање на увид и за предвидување, што може да им биде корисно на редакциите за да го разберат однесувањето на нивната публика, како на пример кои статии веројатно ќе бидат читани и споделувани.

 • Полесна интеграција со другите алатки на Google: GA4 е интегриран со другите алатки на Google како што се Google Tag Manager, Google Ads и Google BigQuery, што на редакциите им го олеснува управувањето и анализата на податоците преку овие алатки во интерфејсот на GA4.

GA4 е иднината на аналитиката и е подобрена верзија на Universal Analytics што сте го користеле досега и многу е важно редакциите да се приспособат на новите промени за да останат во тек со најновата аналитичка технологија и карактеристиките. Она што влегува во доменот на нешто што треба да се направи а не на потреба е тоа што Google најверојатно целосно ќе го запре собирањето на податоци со Universal Analytics кон средината на 2024 година и дека тоа е уште една причина за преминување на GA4 доколку медиумските куќи решат да продолжат да ги користат нивните услуги.

Дали редакциите ќе ги изгубат досегашните податоци?

При преминувањето од Universal Analytics (UA) на Google Analytics 4 (GA4), редакциите нема веднаш да ги изгубат нивните податоци. Податоците кои се собрани преку Universal Analytics ќе бидат достапни, но на ограничен и трансформирачки начин, па можеби ќе биде потребно да се приспособат анализата на податоците и методите на известување.

Препорака е уште сега да преминете на GA4 и да ги експортирате сите ваши досегашни податоци за да можете да ги зачувате, бидејќи на податоците во UA ќе можете да им пристапите во ограничен временски рок. Поддршката на Google најави дека во следните месеци ќе објави кога UA ентитетите целосно ќе престанат да бидат достапни. По тој датум, веќе нема да можете да ги гледате вашите UA извештаи во интерфејсот на Analytics ниту да им пристапите на UA податоците преку API. Затоа е важно да ги експортирате податоците, а веќе сега почнете да го користите GA4, за податоците што ги следите да бидат релевантни.

Важно е да се напомене дека GA4 користи различен модел на податоците од Universal Analytics, што значи дека податоците треба да ги собирате и да ги организирате на поинаков начин, па преминувањето на GA4 ќе бара некои промени во кодот за следење и во методите за собирање на податоците, така што редакциите треба да го планираат тоа и да се осигураат дека ги имаат потребните технички ресурси за преминување.

Промена на кодот за следење

При преминувањето на Google Analytics 4 (GA4), ќе треба да се извршат неколку промени на кодот за следење и на методите за собирање на податоците:

 • Промени на кодот за следење: GA4 користи нов код за следење, кој е познат како GA4 ID мерења, кој ќе треба да се додаде на страниците на вашата веб-страница. Тоа може да се направи со помош на Google управителот на ознаки (Google Tag Manager)

 • Промени во собирањето на податоците: GA4 користи различен модел на податоци од претходната верзија на Google Analytics, што значи дека податоците ќе треба да се собираат и да се организираат на поинаков начин. Ова може да бара промени во слојот на податоци на вашата веб-страница или додавање на нови слоеви на податоци за собирање на нови видови на податоци.

 • Следење на настаните: GA4 користи нов модел на настани кој ви овозможува следење на поширок опсег на кориснички интеракции на вашата веб-страница. Ова ќе бара промени во начинот на кој се следат настаните на вашата веб-страница и може да има потреба од додавање на нови настани за следење.

 • Следење на ID на корисникот/чката: GA4 користи нова функција на ID на корисникот/чката, која ви овозможува следење на корисникот/чката на различни уреди и платформи. За ова ќе биде потребно да се смени начинот на кој се собира ID на корисникот/чката и се следи на вашата веб-страница.

 • Следење на повеќе уреди: GA4 нуди подобрени можности за следење на различни уреди, што ви овозможува подобро да го разберете однесувањето на корисникот/чката на различни уреди и платформи. Ова ќе бара промени на начинот на кој се собираат и се организираат податоците за да се поддржи следењето на повеќе уреди.

 • Промени во конфигурацијата: GA4 нуди нов збир на конфигурациски опции, како што се приспособени димензии и мерни податоци, кои ќе треба да се постават и да се конфигурираат за да можат во целост да се искористат функциите на GA4.

Општо земено, преминувањето на GA4 ќе бара промени во кодот за следење и на методите за собирање на податоците, па затоа е важно редакциите да го планираат тоа и да се осигураат дека ги имаат потребните технички ресурси за преминување.

GA4 е моќна алатка која ќе може да им помогне на редакциите подобро да ја разберат нивната публика и да донесат одлуки врз основа на податоците за нивната содржина и за стратегиите за дистрибуција.

Оваа промена им овозможува на медиумите да направат повторна проценка на придобивките од услугите на Google за аналитика на користењето на нивната содржина.

Од оваа проценка можат да произлезат повеќе заклучоци:

 • Дека ќе продолжите да ги користите нивните услуги преку GA4 или

 • Дека ќе почнете да користите некои услуги кои се базирани на бесплатен и на отворен код

 • Дека ќе ги изберете услугите на некој од комерцијалните даватели на услуги кои се повеќе насочени кон собирањето на податоци што им овозможуваат на уредниците/чките побрзо да ги носат уредничките одлуки.

Во секој случај, едно е сигурноденешните медиуми не можат да си дозволат да немаат аналитички алатки кои им даваат подобар увид во тоа како публиката остварува интеракција со нивната содржина.

Ocijenite kvalitet članka