rodno transformativna komunikacija u medijima

Родово трансформативната комуникација во медиумите

12.02.2024. / 11:52
За да се постигне долгорочна промена која ќе придонесе за рамноправноста и за еднаквите можности, би било важно да се разгледа и да се вгради родово трансформативниот пристап кон комуникацијата во медиумите. 
Private
Public
Subscribe to rodno transformativna komunikacija u medijima