Media Forum

УСАИД BMAP Forward Годишен медиумски форум: Гледање напред во време на дисрупција 

17.05.2023. / 08:21
Повеќе од 100 медиумски професионалци/ки од Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, се собраа на годишниот медиумски форум на УСАИД BMAP Forward 2023 во Сараево.
Subscribe to Media Forum