Portreti

Никола Вучиќ: Новинарите/ките на првата линија на одбрана на демократијата

22.03.2021. / 08:08
Никола Вучиќ е млад и многу успешен новинар и уредник кој моментално работи на N1 телевизијата во Босна и Херцеговина. На оваа телевизија веќе трета година по ред ја уредува и води емисијата „Вон рамка“.
Private
Public

Ана Анастасовска: Кај нас сé уште владее оној патријархален принцип дека домашните обврски се работа на жените

13.03.2021. / 09:28
По повод Меѓународниот ден на жената, разговаравме со новинарката Ана Анастасовска, уредничка на „Слободен Печат“ од Северна Македонија. Нé интересираше како таа ја доживеала претходната година, и колку било тешко да се усогласат сите обврски.
Private
Public

Вања Стокиќ: Колегите кои се свесни за нерамноправноста на половите навистина нé слушаат кога им зборуваме за тие работи

12.03.2021. / 09:20
Вања Стокиќ, уредничката и новинарка на онлајн медиумот Etrafika.net исто така потврдила дека во последните година дена доживеала повеќе напади и непријатни ситуации отколку порано.
Private
Public

Марина Костова: Повеќето новинари/ки работат во прекаријатот, не им се заштитени работните права, а приходите се мали и несигурни

11.03.2021. / 09:28
Различни се искуствата од новинарската работа во претходната година. По повод Меѓународниот ден на жената, сакаме да им дадеме простор на искуствата на новинарките и на тоа како тие ја виделе и ја доживеале претходната деловна година.
Private
Public

Драгана Ерјавец: Работиме сé од домашните компјутери, кои се често многу бавни и не се соодветни за работата што ја извршуваме

10.03.2021. / 08:38
Многу редакции својата работа ја префрлиле во домовите на своите новинари/ки, а работничките/ците се нашле на местото на многу предизвици кои морале да ги усогласат и да ги надминат. 
Private
Public

Дамира Калач: Повеќе ме загрижува нерамноправноста во однос на знаењето и вештините – како на општата јавност, така и на редакциите

09.03.2021. / 08:59
По повод Меѓународниот ден на жената, со желба да ги слушнеме различните искуства „од прва рака“, разговаравме со новинарките од регионот за личното доживување на претходната година, и колку било тешко да се усогласат сите сфери на животот. 
Private
Public

Асоцијацијата на транс новинари/ки издаде водич за известување за транс лицата

08.07.2020. / 09:23
Групата на трансродови новинари/ки покрена глобална асоцијација за решавање на проблемите околу покривањето на транс правата и промоција на разноликоста во редакциите.
Private
Public

Келменд Хапциу: Како беше да се работи како новинар во нашето време, во однос на денес?

02.04.2019. / 17:43
Денес, особено со новите технологии, првично со интернетот, природата на индустријата на новинарството како и природата на новинарот како таков доживеаja промени.
Private
Public

Вилдана Селимбеговиќ: Жените, уреднички и новинарството

07.03.2019. / 17:31
Фактот што мажите во последните години сѐ повеќе бегаат од медиумите, зборува за своевидна криза во медиумите. Кога таа станала уредничка на „Ослободување“, на повеќемина им било мошне тешко да прифатат дека една жена е на чело на еден толку важен и професионален весник .
Private
Public
Subscribe to Portreti