uredništvo

Прикриено уредување: Игра на кријачот уредник и публиката

27.11.2020. / 10:37
Прикриено уредување претставува тивки, но значителни промени во содржината или тонот на содржината објавена во медиумите. Поимот обично се применува за вестите објавени на интернет или за друга дигитално објавена содржина во која нема напомена или белешка од уредникот/чката или авторот/ката дека текстот дополнително е уредуван.

Интердисциплинарниот пристап во медиумите е клучот за среќни редакции

29.12.2021. / 08:49

Со новинарство можете да се занимавате на многу начини, да усвоите многу стилови, да се фокусирате на многу теми или да работите со различни медиуми. За новинарскиот резултат да биде препознатлив, тој вклучува тимска работа преводена од голема група на експерти/ки од различни области.

Кои се предностите и недостатоците на тематските редакции

25.08.2021. / 08:01
Тематските редакции се однесуваат на тематската специјализација и на рутините во новинарството.  Всушност тоа се специјализирани новинари/ки за определно тематско подрачје.

Користење на родово чувствителен јазик во медиумите

24.11.2020. / 08:30
Еден од предусловите за родова рамноправност е јазикот. Јазикот со кој зборуваме и како го користиме истиот во повеќето случаи може да го отсликува статусот на половите во општеството. Користењето на родово сензитивен јазик во новинарството е уште еден чекор поблиску кон остварувањето на родова рамноправност. 

Како да се подобри известувањето за правата и животите на LGBTIQ лицата

19.08.2020. / 10:45
Известувањето за правата и животите на LGBTIQ лицата на Балканот е сѐ уште во поголем дел ситуациско и се случува само тогаш кога организациите и поединците/ките кои се занимаваат со правата на LGBTIQ лицата ќе организираат некој настан. А

4 формати за раскажување приказни во онлајн медиумите

10.07.2020. / 08:46
Алатките кои можат да ја направат приказната интерактивна, визуелна и звучна даваат целосно ново доживување на новинарството и медиумските содржини. 

Уредништото треба да води сметка за здравјето на своите новинари/ки

01.04.2020. / 09:46
На кој начин ќе се донесуваат и применуваат одлуките кои не би требало да го загрозат непрекинатото професионално известување, а притоа да се води сметка за здравјето на своите новинари/ки, станува приоритетно прашање за секоја редакција.
Subscribe to uredništvo