Изборни податоци и дата новинарство

21.03.2020. / 16:45
Share
IZBORNI PODACI / ИЗБОРНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT ZGJEDHORE
IZBORNI PODACI / ИЗБОРНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT ZGJEDHORE
IZBORNI PODACI / ИЗБОРНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT ZGJEDHORE

На Балканот годинава во догледно време ќе се одржат неколку избори каде граѓаните од земјите во регионот ќе можат да ги бираат своите претставници за централната или локалната власт. Во овој процес на новинарите/ките најповеќе им се потребни точни и прецизни податоци за резултатите до кои понекогаш е тешко да се дојде. Колку е тешко тоа да се направи и како успешно да се заобиколат овие ограничувања и да се искористат податоците кои нѝ се нудат ќе зборува Имер Муховиќ на вебинарот кој ќе се одржи на 25.3.2020 година во 18 часот.

  • Темите кои Имер ќе ги обработува се:
  • Достапноста на изборните податоци по земји
  • Од каде да се набават податоци?
  • Вовед во API
  • Процес на прибирање на податоци
  • Трансформација на податоци
  • Визуелизација на податоци

Доколку сакате да се вклучите во овој разговор, да поставувате прашања и да научите нешто ново оставете свој е-маил во формуларот за да ве контактираме со натамошни упатства.

FILES:

Macedonian Electoral Commissions API, written during a webinar

Оценете го квалитетот на статијата