MEDIA INNOVATION LAB Creative Collective: Digital Security

Најновиот

Целта на објаснувачкиот видеозапис, како и на објаснувачкото новинарство е пронаоѓање на најточните и најпрецизните зборови со кои можеме да ја објасниме и да ја направиме поедноставна сложената и комплицирана тема преку раскажување.
26.09.2022