MEDIA INNOVATION LAB Creative Collective: Digital Security

Përmbajtja më e re

Qëllimi i videos shpjeguese, si dhe i gazetarisë shpjeguese, është gjetja e fjalëve më të sakta dhe më precize për të shpjeguar dhe thjeshtuar një temë komplekse dhe të komplikuar përmes rrëfimit.
26.09.2022