OPEN CALL FOR PROPOSALS AND IDEAS - 2nd MEDIA INNOVATION LAB

Përmbajtja më e re

Por, me fuqinë e madhe vjen edhe përgjegjësia e madhe. Përdorimi etik i veglave OSINT është thelbësor për ruajtjen e besimit të publikut dhe respektimin e parimeve gazetarore.
27.11.2023