Damira Kalač: Më shumë më brengos pabarëzia në raport me njohuritë dhe aftësitë – si të publikut ashtu edhe të redaksive: Propozoni temë të re