Dragana Erjavec: Të gjitha i bëjmë nga kompjuterët e shtëpisë të cilët shpesh janë të ngadalshëm dhe nuk janë adekuatë për punën që e bëjmë: Propozoni temë të re