VR, AR, MR: Realiteti i zgjeruar në gazetari: Propozoni temë të re