Platforma Wochit për krijimin e videove narrative: Propozoni temë të re