Heroina jonë Marijana Bojaniq ka shkruar tekstin për këngën e parë kundër luftës që u kushtohet fëmijëve të Ukrainës: Propozoni temë të re