Imazhet satelitore në gazetari: gjurmë të ndryshimeve klimatike

26.06.2023. / 10:44
Autori
Share
Satelitski snimci
Canva mashup
Satelitski snimci

Imazhet satelitore janë dëshmuar si një nga mënyrat më efektive dhe më të thjeshta të pasurimit të përmbajtjes së shkruar të stories, vizualizimit të të dhënave, por edhe si një dëshmi e pakundërshtueshme e pretendimeve të bëra. Ne shpjeguam se si dhe ku të fillohet me zbatimin e tyre në një nga tekstet e mëparshme. Sot, ne po shkojmë një hap më tej dhe po ju sjellim disa nga këshillat që mund t'ju ndihmojnë të shfrytëzoni sa më shumë mundësitë e ofruara nga këta ofrues shërbimesh.

Një nga mënyrat më të shpeshta të përdorimit të imazheve satelitore në gazetari është sigurisht prezantimi i gjurmëve që ndryshimet klimatike kanë në planetin tonë. Prandaj, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet pikërisht përdorimit të imazheve satelitore për të treguar këtë armik gjithnjë e më të fuqishëm dhe me ndikim.

Mësoni të shihni më mirë atë që po shikoni

Imazhet satelitore luajnë një rol të rëndësishëm në gazetari, duke u ofruar gazetarëve një perspektivë unike për botën. Ato mund të zbulojnë ndryshime në mjedis që shpesh janë të padukshme nga toka. Përveç kësaj, të dhënat satelitore janë të dobishme në hulumtimin e fatkeqësive natyrore, pasi ato ofrojnë informacion të shpejtë për shkallën e dëmtimit dhe nevojën për ndihmë në zonën e prekur. Ato përdoren gjithashtu për të monitoruar problemet mjedisore dhe shoqërore, të tilla si ndotja ose shkeljet e të drejtave të njeriut. Megjithëse ka sfida në qasjen dhe interpretimin e të dhënave, përdorimi i imazheve satelitore u jep gazetarëve një kuptim më të mirë të botës dhe u mundëson atyre të raportojnë me saktësi dhe thellësi më të madhe.

Imazhet satelitore mund të plotësojnë storiet tuaja hulumtuese dhe të ofrojnë dëshmitë që ju nevojiten. Megjithatë, për të përfituar plotësisht nga pasuria e informacionit që ofrojnë imazhet satelitore, duhet t’i përmbaheni udhëzimeve në vijim:

 • Përcaktoni shkallën e imazhit për t'ju ndihmuar të përcaktoni madhësinë e zonës që po analizoni;
 • Kërkoni mostra, forma dhe tekstura gjeografike, duke përfshirë monumentet natyrore dhe ato të krijuara nga njeriu.
 • Analiza e detajuar e veçorive gjeografike, të cilat mund të përfshijnë lumenj, liqene, male, mbulesa pyjore ose vija bregdetare, dhe vëzhgimi i ndryshimeve në këto karakteristika mund të tregojë ndryshimin klimatik dhe ndikimin e tij në mjedis.
 • Përcaktoni se ku ndodhet veriu për të ndihmuar në përcaktimin e drejtimit të lëvizjes së subjektit të interesit dhe/ose hijeve;
 • Analizoni drejtimin e hijeve dhe ngjyrën e terrenit për të përcaktuar më lehtë datën dhe orën e marrjes së një imazhi të caktuar;
 • Merrni parasysh njohuritë paraprake të vendndodhjes për të përcaktuar nëse diçka bie në sy në rrethinë.

Analizimi i imazheve satelitore për raportimin e ndryshimeve klimatike kërkon vëzhgim të kujdesshëm dhe fokus në elemente specifike. Gjatë analizimit të imazheve satelitore, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet disa hapave dhe faktorëve kryesorë, si:

 • Rezolucioni i fotografisë: Rezolucioni i referohet qartësisë dhe detajeve të fotografisë së ofruar nga një imazh satelitor. Rezolucioni i lartë mundëson dallimin më të mirë të detajeve, ndërsa rezolucioni i ulët mund të kufizojë saktësinë e analizës. Gjatë përzgjedhjes së imazheve për analizë, zgjidhni imazhe me rezolucion të lartë për të marrë pamjen më të detajuar të zonës së interesit. Në mënyrë që analiza e fotografive dhe imazheve të jetë efektive, regjistrimet duhet të kenë një rezolucion prej të paktën 10 metrash për pixel.
 • Koha e incizimit: Koha e incizimit të imazhit mund të jetë kyçe për analizën e ndryshimeve klimatike. Merrni parasysh se kur është marrë imazhi dhe sa i rëndësishëm është ai për storien tuaj.
 • Identifikimi i treguesve kryesorë: Fokusohuni në treguesit kryesorë që lidhen me ndryshimet klimatike. Këto mund të përfshijnë ndryshime në temperaturë, nivelin e detit, sipërfaqen e shtresës së akullit, modelet e vegjetacionit ose ndotjen e mjedisit. Identifikoni këta tregues në imazhin satelitor dhe krahasojini me të dhënat historike për të ofruar kontekst për ndryshimet që po ndodhin.

Nëse keni dyshime për saktësinë dhe vlefshmërinë e imazhit satelitor, mund ta kontrolloni atë në mënyrën e mëposhtme:

 • Konfirmoni që imazhi korrespondon me burimin origjinal;
 • Krahasoni imazhin satelitor me burime të tjera;
 • Provoni të vërtetoni se kur është marrë fotografia duke përdorur mjete si suncalc.org për të analizuar pozicionin e diellit dhe hijeve;
 • Konsultohuni me një ekspert/e të hulumtimit në distancë.

Nëse nuk jeni ekspert/e në analizën e imazheve satelitore, bashkëpunoni me specialistë të informacionit gjeografik, klimatologë ose shkencëtarë të ndryshimeve klimatike. Ata mund të ofrojnë kuptim dhe interpretim shtesë të imazheve dhe të konfirmojnë gjetjet tuaja.

Gjurmët e ndryshimeve klimatike në imazhet satelitore

Ndryshimet klimatike janë një sfidë globale që kërkon një publik të informuar dhe të angazhuar. Gazetarët/et kanë një rol kyç në rritjen e vetëdijes për ndryshimet klimatike dhe nxitjen e veprimit. Në dekadat e fundit, zhvillimi i teknologjisë së imazheve satelitore hap mundësi të reja për gazetarët për të raportuar mbi këtë problem global. Imazhet satelitore ofrojnë informacione vizuale shumë precize për ndryshimet në mjedis, duke u mundësuar gazetarëve të hetojnë, dokumentojnë dhe komunikojnë efektet e ndryshimeve klimatike në planetin tonë. Më poshtë po paraqesim disa nga mënyrat e aplikimit të tyre që kanë rezultuar të jenë më efektive:

 • Monitorimi i ndryshimeve në mjedis:

Imazhet satelitore u lejojnë gazetarëve të përcjellin ndryshimet në mjedis që lidhen me ndryshimet klimatike. Ndër të tjera, kjo përfshin monitorimin e reduktimit të shtresave të akullit, ndryshimet në shtresat vegjetative, identifikimin e shpyllëzimeve dhe ndryshimeve në shfrytëzimin e tokës. Këto informata ofrojnë dëshmi objektive të ndryshimeve që ndodhin në natyrë dhe u mundësojnë gazetarëve të tërheqin vëmendjen e publikut për përmasat dhe rrezikun e këtij problemi.

Një shembull unik i kësaj është Timelapse në Google Earth, një mjet që ua mundëson përdoruesve të shohin ndryshimet në Tokë me kalimin e kohës përmes një sërë imazhesh satelitore. Timelapse është një projekt që kombinon disa dekada imazhe satelitore për të treguar transformimet dinamike që kanë ndodhur në planetin tonë. Ky mjet ju mundëson të eksploroni pjesë të ndryshme të botës dhe të shihni se si peizazhet, qytetet dhe mjediset natyrore kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Ju mund të gjurmoni zhvillimin e qyteteve, shpyllëzimin, ndryshimet në sipërfaqen e akullit në pole, rritjen e zonave urbane dhe ndryshime të tjera të rëndësishme në Tokë.

 • Hulumtimi i të dhënave klimatike:

Imazhet satelitore ofrojnë një mori të dhënash mbi kushtet klimatike, të tilla si temperaturat, përbërja atmosferike, niveli i detit dhe sipërfaqja e akullit. Gazetarët mund t'i përdorin këto të dhëna për të hulumtuar trendet e ndryshimeve klimatike dhe shkaqet e tyre. Hulumtimi i ndryshimeve në temperaturën e oqeanit dhe ndikimi i tyre në kreshtat koralore, analizimi i rritjes së emetimeve të gazeve serrë dhe shqyrtimi i lidhjes së tyre me aktivitetet industriale, si dhe analiza dhe kërkime të shumta krahasuese janë të mundshme me përdorimin e imazheve satelitore. 

 • Zbulimi i shkaqeve themelore të ndryshimeve klimatike:

Prerja e paligjshme e pyjeve, ndërtimet ilegale të impianteve industriale, shkarkimi i paautorizuar i mbetjeve në mjedis janë shkaku kryesor i ndryshimeve klimatike. Zbulimi i këtyre aktiviteteve, informimi i publikut për zhvillimin e tyre dhe pasojat e rrezikshme që ato mund të sjellin, lehtësohet dukshëm nga përdorimi i imazheve satelitore.

Analizimi i imazheve satelitore për raportimin e ndryshimeve klimatike kërkon vëzhgim të kujdesshëm, krahasim të imazheve, identifikimin e treguesve kryesorë dhe bashkëpunim me ekspertë. Kombinimi i të dhënave vizuale dhe burimeve shtesë të informacionit u mundëson gazetarëve të krijojnë storie të informuara dhe bindëse rreth ndryshimeve klimatike. Imazhet satelitore ofrojnë dëshmi objektive dhe kontekst për të kuptuar ndikimin e ndryshimeve klimatike në planetin tonë, duke nxitur veprime dhe ndryshime ndaj mjedisit.

Përdorimi i imazheve satelitore në gazetari ofron fuqi dhe mundësi të paçmueshme për gazetarët për të eksploruar botën në një mënyrë të re dhe gjithëpërfshirëse. Imazhet satelitore ofrojnë një perspektivë unike që nuk mund të merret nga burime të tjera dhe u lejojnë gazetarëve të japin storie të fuqishme që informojnë, edukojnë dhe frymëzojnë ndryshimin. Së bashku me sfidat që vijnë me qasjen dhe interpretimin e të dhënave, përdorimi i imazheve satelitore në gazetari është jashtëzakonisht i rëndësishëm për krijimin e raporteve relevante, të besueshme dhe me ndikim që na drejtojnë të kuptojmë më mirë botën tonë dhe të përballemi me sfidat globale.

Vlerësoni cilësinë e artikullit