Design Against Corona

07.05.2020. / 11:47
Autor/ica
Doracaku i konstanteve vizuale
Doracaku i konstanteve vizuale
Doracaku i konstanteve vizuale

Me qëllim të ofrimit të ndihmës sa më të madhe në kohën e pandemisë, USAID BMAP ka angazhuar një ekip me të cilin dëshirojmë t'ju ofrojmë mbështetje. Në kuadër të punës së ekipit dizajnues, kemi krijuar elemente vizuale të cilat po ju ofrojmë t'i shfrytëzoni në licencën Creative Commons.

Ekipi i dizajnit Ana Lukenda, Lamija Herenda i Eldin Herenda ka krijuar një i doracak të konstanteve vizuale i cili përmban udhëzime të shkurta dhe standarde të përdorimit për shtyp, web, rrjete sociale dhe video formate.

Përveç librit të standardeve, po ju ofrojmë edhe template të redaktueshme në formatin PDF të cilat mund t'i shkarkoni dhe t'i hapni në cilindo softuer të dizajnit grafik.

Paketa për rrjetet sociale, foto dhe video

Paketa për infografikë

Gjithashtu ju ofrojmë edhe përmbledhjen e kategorizuar tue ikonave të cilat i kanë bërë dizajnerët me njërën prej ngjyrave në dispozicion.

Paketa e ikonave

I gjithë ky material është në dispozicion në licencën Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons licenca
Djelo Design Against Corona , čiji je autor Ana Lukenda, Eldin Herenda, Lamija Herenda, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna.
Bazirano na djelu koje se nalazi na https://balkansmedia.org/iskustva/design-against-corona.
Dopuštenja koja prelaze okvire ove licence možda su dostupna na https://balkansmedia.org.

Ocijenite kvalitet članka