Këshilla dhe paisje të dobishme

Neki vjeruju da nove generacije konzumiraju isto toliko vijesti kao i njihovi roditelji, ali jednostavno na različitim kanalima. Pročitaj više
Kekët janë fajlë tekstualë të cilët dërgohen nga web serveri dhe ruhen në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare kur e vizitoni faqen. Pročitaj više
Mnogi su mediji shvatili da će izazivanje bijesa i straha kod ljudi povećati čitanost. Pročitaj više
Scrollytellingu mund të jetë vegël e fuqishme për gazetarinë kur përdoret në mënyrë efektive, por i ka kufizimet e veta dhe duhet përdorur me kujdes. Pročitaj više
Analitika e të dhënave është e rëndësishme për redaksitë sepse u mundëson të shohin sjelljen dhe preferencat e publikut të tyre. Pročitaj više
Efektet e paralaksit apo të ndryshimit përfshijnë sfondin e faqes e cila lëviz me një shpejtësi që dallon nga ajo e përmbajtjes në plan të parë. Pročitaj više
Statistikat mashtruese synojnë të mashtrojnë publikun duke paraqitur të dhënat kërkimore të nxjerra nga konteksti nga ku ato e kanë origjinën. Pročitaj više
Gazetaria muzikore (apo kritika muzikore) është kritikë mediale dhe raportim për temat muzikore, duke përfshirë muzikën pop, klasike dhe tradicionale. Pročitaj više
Ndiqni Mbështetjen e Googleit, sepse ata kanë njoftuar se në muajt në vijim do të specifikojnë datën e fundit kur të dhënat tuaja UA do të jenë në dispozicion përmes API-së. Pročitaj više
Gazetarët, reporterët, fotoreporterët dhe punëtorët e tjerë medialë luajnë rol qenësor në ofrimin e lajmeve të qarta, të qëndrueshme dhe të përditësuara për komunitetet e prekura gjatë fatkeqësive. Pročitaj više
Në raporton e ri të SELDI-t për gjendjen e lirive të mediave në Ballkanin Perëndimor thuhet se korniza ligjore zakonisht duket bukur në letër, por në praktikë mbrojtja nuk është bash në kohën e duhur. Pročitaj više
Solidariteti në gazetari do të thotë se gazetarët janë për dinjitet themelor njerëzor dhe kundër vuajtjes, ndërsa praktikohet përmes vlerësimit të vlerës së lajmit, gjetjes së burimeve dhe përshkrimit të përvojave të përjetuara të njerëzve që jetojnë në kushte të padrejta. Pročitaj više
Nuk keni nevojë të prodhoni përmbajtje nga dita në ditë. Vetëm duhet të punoni që përmbajtja të cilën tashmë e keni ta shfrytëzoni në mënyrën më të mirë të mundshme për të arritur sa më shumë publik. Pročitaj više
Thënë thjesht, ridestinimi i përmbajtjes do të thotë ripërdorimi i përmbajtjes ekzistuese në mënyra të tjera. Pročitaj više
Në përshkrimin e podcastit të tij ai thotë se "rrëfimi më i lashtë në botë është miti i kërkimit. Që nga ekzistenca e tij, njeriu kërkon". Pročitaj više