Këshilla dhe paisje të dobishme

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm pasqyrohen në 17 objektiva globale që përqendrohen në krizat dhe pabarazitë më të mëdha me të cilat përballet shoqëria. Pročitaj više
Pa informata të besueshme dhe të sakta në një gjuhë dhe medium që mund të kuptohet, është e vështirë për komunitetet të marrin vendime të duhura për të drejtat e tyre dhe të bëhen aktorë të ndryshimeve pozitive dhe të qëndrueshme. Pročitaj više
Inteligjenca artificiale (AI) ka revolucionarizuar shumë industri, dhe gazetaria këtu nuk bën përjashtim. Inteligjenca artificiale ka ndikim në gjithçka, nga përmbajtja deri te brendet, etika, biznesi dhe praktikat e punës. Pročitaj više
Në këtë artikull do të shpalosim këshilla për gazetarët që përballen me tema të panjohura dhe si t'i raportojnë ato me përgjegjësi. Pročitaj više
Lajmet e rreme i krijojnë njerëzit me të cilët pijmë kafe, të cilët i takojmë nëpër konferenca për shtyp, e ndoshta me disa prej tyre edhe i ndajmë hapësirat në redaksi. Pročitaj više
Gazetaria mobile, e njohur edhe si MoJo, vazhdon të jetë aspekt gjithnjë e më i rëndësishëm i gazetarisë sot. Pročitaj više
Besimi, diversiteti dhe pavarësia janë elemente qenësore të gazetarisë sot. Dhe kjo nuk do të duhej të përbënte lajm. Pročitaj više
Parimet Perugia kanë lindur nga nevoja për t'i mbrojtur sinjalizuesit pa ndihmën e të cilëve shumë storie do të mbeteshin të papërfunduara ose të pazbuluara. Pročitaj više
Megjithëse podcastet fillimisht u krijuan në formatin audio, pasi shumica e njerëzve i dëgjojnë ato, sot ka edhe video podcaste që janë ndoshta edhe më të njohura në rajonin tonë. Pročitaj više
Më poshtë po ju sjellim një pasqyrë e trendeve për të cilat foli Vanda Kucera në Media Forumin e sivjetëm. Pročitaj više

Mediat e komunitetit luajnë rol shumë të rëndësishëm në edukimin e shoqërisë përmes lajmeve, gazetarisë hulumtuese,

Pročitaj više
Sipas raportit për vitin 2023, situata është “shumë serioze” në 31 vende, “e rëndë” në 42, “problematike” në 55 vende dhe “e mirë” ose “e kënaqshme” në 52 vende. Pročitaj više
Mbrojtja e dinjitetit të një personi është një nga çështjet kryesore që duhet të merret parasysh kur vendosni të publikoni një video. Pročitaj više
Mediat luajnë rol të rëndësishëm në tejkalimin e mosbesimit të publikut duke përdorur informata faktike dhe të bazuara në prova në raportimin e tyre. Pročitaj više
Si vegël e shkëlqyer për vizualizimin e pothuajse të gjitha llojeve të storieve me të cilat punoni mund të shërbejnë pamjet satelitore. Pročitaj više