Këshilla dhe paisje të dobishme

Mediat kanë rol të rëndësishëm në dekonstruktimin e perceptimeve negative dhe në krijimin e një imazhi real të personave me invaliditet, që përfshin informimin e publikut për problemet dhe nevojat që këta njerëz kanë. Pročitaj više
Më shumë vizita në faqe mund të ndikojnë në sasinë e të ardhurave që një botues gjeneron nga reklamat dhe burimet e tjera digjitale të të ardhurave (artikuj të sponsorizuar, abonime). Pročitaj više
Baza e madhe e përdoruesve, mundësia për të ndjekur ngjarjet dhe lajmet drejtpërdrejt, e ka bërë X-in (Twitterin) një nga veglat kryesore për gazetarët e angazhuar në gazetarinë hulumtuese. Pročitaj više
Për të krijuar rregulla për etiketimin (tagimin) e lajmeve në portalet e lajmeve, duhet të dimë pse po e bëjmë këtë, dhe pastaj t'u përmbahemi vendosmërisht rregullave që i kemi përcaktuar. Pročitaj više
Sot po ju paraqesim një vegël që ka potencial t'ua lehtësojë transkriptimin edhe gazetarëve në Ballkanin Perëndimor. Pročitaj više
Disa nga veglat që do t'i paraqesim mund të jenë mjedis integral për të trija aspektet, ndërsa disa mbulojnë me sukses vetëm një aspekt të menaxhimit të projektit. Pročitaj više
Etiketat (tagët) janë metadata me ndihmën e të cilave ne komunikojmë përmbajtjen e lajmeve. Pročitaj više
Shumë pak redaksi kanë ndonjë formë të udhëzimeve për përdorimin e inteligjencës artificiale në media. Pročitaj više
Peisazhi i ri medial, pra transformimi digjital i industrisë së lajmeve, ka ndikuar shumë në ndryshimin e modeleve të biznesit dhe dinamikës së menaxhimit. Pročitaj više
T’i respektosh rregullat etike brenda përmbajtjes dhe njëkohësisht të publikosh artikuj të klientëve që nuk i respektojnë po ato rregulla etike, a mund të jetë kjo etike? Pročitaj više
Pinteresti është platformë e mediave sociale që funksionon si një webfaqe e shënjmit social (social bookmarking). Pročitaj više
Botët I krijojnë njerëzit dhe i plasojnë në platforma rrjetesh sociale. Botët përmbajnë vetëm kode, gjegjësisht rreshta udhëzimesh kompjuterike. Pročitaj više
Sot, po ju sjellim disa këshilla se si të futeni më thellë në botën e informatave të fshehura dhe të groposura thellë përmes teknikës Google Dorking. Pročitaj više
Rastet e femicidit në rajonin tonë po bëhen gjitnjë e më të shpeshta, përfshirë edhe mbulimin medial të femicidit. Femicidi nuk është diçka që po ndodh vetëm kohët e fundit. Për fat të keq, ky fenomen patriarkal ka qenë i pranishëm gjatë gjithë historisë patriarkale. Pročitaj više
Femicidi, i cili u referohet vrasjeve me bazë gjinore të grave dhe vajzave, nuk ndodh papritur. Pročitaj više