Pse numri i klikimeve është informatë e parëndësishme dhe cilat metrika duhet t'i ndjekim?

11.08.2023. / 11:27
Autor/ica
web analitika screen
Canva.com
web analitika screen

Jemi të parët në Google për atë fjalë kyçe, kemi klikime XY vetëm nga ai rezultat.

Kjo është deklarata e pronarit të mediumit me të cilin bisedova.

Rezultati i ngazëllimit të tij është fakti se ata e matnin trafikun në vakum. 

Në këtë matje nuk kishte asnjë kontekst që do të tregonte se ata ishin vërtet të parët për atë fjalë kyçe që sjell XY klikime, se shkalla e braktisjes (bounce rate) ishte 95% sepse qëllimi i lexuesve (search intent) nuk ishte në përputhje me këtë rezultat në Google. Gjithsesi, në Google Analytics 4 (GA4), shkalla e braktisjes është zëvendësuar me një matje më të saktë, engagement rate, e cila në këtë rast do të ishte 15%, por kjo nuk ndryshon thelbin e këtij muhabeti. 

Njerëzit vijnë, shohin dhe ecin tutje.

Shkalla e braktisjes nuk do të ishte problem i madh sikur koha e qëndrimit të ishte më shumë se disa sekonda, por në këtë rast nuk është kështu. (Dwell time është koha që një person kalon duke shikuar një faqe pasi klikon në link në Google, por para se të klikojë mbrapa në Google).

Çka masim dhe pse klikimet nuk janë metrikë relevante?

Matjen e trafikut në faqe e fillojmë me disa pyetje:

  1. si erdhi publiku në faqen tonë
  2. sjellja e publikut në faqe
  3. kush është publiku që lexon përmbajtjen

Matjet e burimit të trafikut lidhen me këshillën: kurrë mos i fusni të gjitha vezët në të njëjtën shportë. 

Asnjë biznes, duke përfshirë mediat, nuk duhet ta lejojë veten të varet vetëm nga një burim trafiku ose të ardhurash.

Trafiku nga burime të ndryshme përfshin: vizita direkte duke shkruar emrin e mediumit në shfletues (këtë opsion e gëzojnë më shumë brendet e mediave tashmë të etabluara), SEO, rekomandime, rrjete sociale, njoftime push, fushata.

Numri i shpërndarjeve në rrjete sociale tregon numrin e shpërndarjes së linkut të artikullit tuaj në rrjete sociale dhe platforma të ndryshme, pavarësisht nëse shpërndahet nga ekipi i mediumit ose nga publiku.

SEO ose trafiku organik është trafiku që vjen falas falë pozicionit në makinën e kërkimit (95% e kërkimeve të mbetjeve në Google)

Newsletterët në të cilat shpërndajmë linkë për artikuj mund të jenë mundësi e shkëlqyer për të personalizuar përmbajtjen që publiku dëshiron të shohë në emailin e tyre dhe ndoshta hapi i parë drejt abonimit.

Fushatat në rrjete sociale dhe fushatat e tjera mediale ndihmojnë në promovimin e stories së caktuar. 

Shifrat nga secili prej këtyre burimeve të trafikut do të na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë rezultatesh kemi dhe sa e justifikon kjo investimin në krijimin e përmbajtjes. 

Rrjetet sociale dhe fushatat promovuese në rrjete na ndihmojnë të tërheqim publik në afat të shkurtër, por kjo qasje që kërkon prani dhe angazhim të vazhdueshëm nuk është e qëndrueshme sepse është e shtrenjtë. Ndërsa krijoni përmbajtje për rrjete dhe paguani reklama, keni vizita. Kur përfundon fushata, ndalen edhe vizitat. 

Ndryshe nga kjo qasje, SEO-ja i jep përmbajtjes cilësore mundësinë për të sjellë vizita për vite me radhë, por SEO-ja është e ngadaltë. Nuk mund të prisni rezultate në afat të shkurtër.

Secili prej këtyre burimeve të trafikut është i nevojshëm dhe analitika do të na tregojë se cilit burim duhet t'i japim përparësi në një periudhë të vitit.

Sjellja e publikut në faqe shpërfaqet në metrika për të cilat kemi folur në tekstet e mëparshme.

Kohëzgjatja mesatare e sesionit është sasia e kohës që publiku juaj kalon në faqe. Kjo është një nga metrikat më të rëndësishme, sidomos në ofertat për reklamuesit.

Shkalla e braktisjes së faqes është numri i vizitorëve që largohen pa bërë asnjë veprim. Kjo informatë mund të jetë jashtëzakonisht e rëndësishme për optimizimin SEO. Shkalla e lartë e braktisjes mund të nënkuptojë që publiku nuk ka gjetur atë që i nevojitet. Nëse keni numër të konsiderueshëm vizitash nga një fjalë kyçe dhe shkallë të lartë braktisjeje, kjo është mundësi për të rregulluar tekstin ekzistues. Nëse teksti i redaktuar publikohet në të njëjtën URL, trafiku mund të ruhet, por kësaj radhe me rritjen e kohës që lexuesit kalojnë në faqe.

Dwell time apo koha e qëndrimit është metrikë që ne e shikojmë bashkë me shkallën e braktisjes. 

Nëse kemi shkallë të lartë të braktisjes, por koha e kaluar në atë përmbajtje është disa minuta, kjo është shenjë e mirë për Googlein. Nëse lexuesi në faqen tuaj ka qëndruar për një kohë të gjatë, kjo do të thotë se ai ka gjetur përgjigjen që po e kërkon.

Përqindja e përdoruesve të ri do të na ndihmojë të kuptojmë se cilat përmbajtje dhe burime trafiku na sjellin vizitorë të ri dhe vizitorë të vjetër. Nëse dëshironi të rrisni numrin e vizitave në faqe dhe të tërhiqni njerëz të ri në mediumin tuaj, së pari duhet t'i analizoni këto shifra. 

Pëlqimet dhe shpërndarjet na tregojnë interaksionin e ri që publiku e ka me përmbajtjen e mediumit.  Në anën tjetër, personi që pëlqen dhe shpërndan do ta shohë më shpesh përmbajtjen tonë në rrjete sepse kësisoji funksionon algoritmi.

Komentet që i lënë njerëzit nëpër artikuj janë lloj i veçantë i interaksionit që mund t'i ndihmojë redaksisë, por edhe krijimit të komunitetit të mediumit.

Të dhënat për publikun na tregojnë se nga vjen, kush vjen, dhe këto të dhëna janë tejet relevante për vlerësimin e potencialit të të ardhurave në platformë.

Lokacioni dhe gjuha nga vijnë përdoruesit.

Shfletuesi, sistemi operativ dhe teknologjia që e përdorin vizitorët janë të dhënat që ndihmojnë në optimizimin e faqes për performancë më të mirë për shumicën e publikut (performanca më e mirë nënkupton shpejtësinë e hapjes së faqes).

Të dhënat demografike nënkuptojnë grupmoshën, gjininë dhe të hyrat e realizuara.

Interesat e publikut shpërfaqin informatën e cila mund të ndihmojë në targetimin e reklamave më të mira apo në krijimin e përmbajtjes SEO.

Metrikat kanë lidhje direkte me financat e mediave

Analiza e rregullt e metrikës u shërben mediave për të analizuar përmbajtjen dhe për të marrë vendime të duhura në lidhje me krijimin e përmbajtjes dhe planifikimin e reklamave. Megjithatë, ky nuk është roli parësor i mediave. 

Realizimi i të hyrave është i lidhur drejtpërdrejt me cilësinë e matjeve dhe interpretimin e shifrave.

Kur i masim elementet kryesore të faqes, vijmë deri te metrika më e rëndësishme – të hyrat që i realizojnë faqet. 

Qëllimet e përcaktuara në mënyrë cilësore dhe fushatat në veglat për matje (Google Analytics është standard) tregojnë se cilat përmbajtje realizojnë të hyra. 

Të hyrat sipas faqes i masim varësisht nga qëllimi që kemi vendosur për atë faqe. 

Nëse faqen e optimizojmë për të klikuar në "abonohu", atëherë e dijmë se sa të hyra na sjell secili abonues, dhe në analitikë kemi vendosur qëllimin në përputhje me ato shifra. Çdo klik është qëllim i realizuar nga paratë e XY.

Të hyrat nga klikimet në reklama janë qëllim në faqet që kanë trafik të madh dhe nuk duhet shumë promovim shtesë për të gjeneruar klikime.

Të hyrat e faqes duhet t'i shikojmë përmes llupës së investimit për krijimin dhe promovimin e përmbajtjes. 

Me matjet kaq precize të publikut dhe sjelljes së tyre, promovimit të përmbajtjes dhe shpenzimeve të redaksisë, platformat e metrikës nuk janë më shifra por shuma konkrete parash. 

Vlera që krijon mediumi për pubilkun mund të kuptohet më mirë duke përcaktuar, përcjellë dhe marrë vendim të duhur me këto shifra. 

Ç'të bëjmë me numrin e klikimeve? 

Numri i klikimeve bëhet metrikë e panevojshme që nuk ofron informata në bazë të të cilave krijohet përmbajtja cilësore dhe projeksioni financiar për tremujorin e ardhshëm.
 

Vlerësoni cilësinë e artikullit