Si të kthehet besimi në media dhe të rritet lexueshmëria (shikueshmëria) e lajmeve

30.10.2020. / 08:16
Share
Si të kthehet besimi në media dhe të rritet lexueshmëria (shikueshmëria) e lajmeve
Si të kthehet besimi në media dhe të rritet lexueshmëria (shikueshmëria) e lajmeve
Si të kthehet besimi në media dhe të rritet lexueshmëria (shikueshmëria) e lajmeve

Besimi në media është gjithnjë më i pakët e i zbehtë. Rrjetet sociale po e marrin primatin e përhapjes së lajmeve. Mediat më nuk janë burimi i parë për konsumimin e përmbajtjes mediale.

Çka duhet bërë që mediave t'ua kthejmë lajmet dhe besimin?

Mbase zgjidhja qëndron te ndryshimi i perceptimit të asaj se kush është publiku dhe çka është lajm. Përfshirja e publikut në gazetari po e ndryshon atë që në fakt përbën lajm. Më nuk bëhet fjalë për produktin të krijuar nga gazetarët dhe të shpërndarë te publiku. 

Lajmi është shndërruar në bisedë të hapur, publike.

Çka është gazetaria e angazhuar?

Nuk ka përkufizim të gjithëpranuar të gazetarisë së angazhuar, por një sondazh i kryer nga The Impact Architect zbuloi se ekzistojnë disa kategori të përbashkëta të cilat i përfshin gazetaria a angazhuar, e ato janë:

 • Dëgjimi i publikut
 • Bashkëpunimi me publikun
 • Lidhja me komunitetet
 • Publiku komunikon me përmbajtjen dhe përmes saj

Gazetaria e angazhuar përfshin praktikën ku prioritet janë nevojat dhe dëshirat për informata të të gjithë pjesëtarëve të komunitetit. Kësisoji krijohet hapësirë për bashkëpunim mes publikut dhe gazetarëve, si dhe për ndërtimin e besimit mes gazetarëve, dhe publikut.

Këtu është shumë me rëndësi të bëhet dallimi mes angazhimit të gazetarit rreth interesit publik dhe nënshtrimit ndaj publikut përmes krijimit dhe publikimit të përmbajtjes sensacionaliste dhe të keqe. Si të ndryshohet në praktikë modeli i gazetarisë së angazhuar?

Si aplikohet në praktikë gazetaria e angazhuar?

Televizioni rajonal danez TV 2 / Fyn nga Funeni, gjysmë viti para shfaqjes së virusit COVID-19, nisi një program të brendshëm për të analizuar misionin e vet editorial. Gazetaria e angazhuar ishte pjesa kryesore e një strategjie të re në të cilën dëgjimi i audiencës luante rol kryesor. TV 2 / Fyn ftoi përdoruesit e vet t'i bëjnë pyetje redaksisë.

Pyetjet të cilat i shtroi publiku u bënë pikënisja për hulumtime, për perspektivën e lajmit dhe në fund për atë që do të publikohej. Nevojat e publikut ishin në qendër të produksionit medial. Storiet të cilat i nisën përdoruesit përcaktuan mënyrën se si televizioni mbulon krizën me COVID-19.

Disa orë pas nisjes së strategjisë ku publiku vihej në plan të parë, u dëshmua se gazetaria e angazhuar është pikërisht ajo që priste publiku: pyetje të reja shtroheshin vazhdimit, ndërsa një ekip prej dhjetë gazetarësh në TV 2 / Fyn jepte përgjigje në kohë rekorde.

sa
Foto: prt scr https://www.tv2fyn.dk/fyn/corona-udbrud-det-vil-fynboerne-vide-0 (VËREJTJE: për nevojat e tekstit në uebfaqe është përdorur përkthyesi automatik i shfletuesit)

Sipas matjeve të televizionit rajonal danez TV 2 / Fyn, pas tetë ditësh bashkëpunimi me audiencën, rezultatet janë:

 • Mbi 150 lajme origjinale, të krijuara nga përdoruesit (user generated), të cilat duhen hulumtuar
 • Mbi 20 artikuj të botuar që janë rezultat i kurreshtjes së publikut
 • 5 artikuj në mesin e 50 artikujve më të lexuar në uebfaqe
 • Ndërtimi i marrëdhënieve me publikun
 • Rritja e qarkullimit falë titujve. Një artikull tërhoqi 65% të seancave përmes kërkimeve në Google dhe gjeneroi 4 herë më shumë shikime sesa mesatarja për një ditë.
 • U krijua përmbatje interesante, konstruktive, e përqendruar në relevancë
 • Kriza u mbulua në mënyrë të larmishme dhe të nuancuar.

Pas tri javësh përcjelljeje, mund të mateshin disa rezultate:

 • Gati 400 pyetje nga publiku.
 • Mbi 50 artikuj dhe storie televizive të iniciuara nga publiku.
 • Krijuan rubrikën "Pyetjet e shpeshta" me përgjigjet e gazetarëve, ekonomistëve dhe ekspertëve shëndetësorë të cilët u përgjigjeshin me dhjetëra pyetjeve të ndryshme.
 • Koha mesatare e leximit të artikujve të krijuar falë publikut u rrit me + 32% krahasuar me mesataren e përgjithshme në të njëjtën periudhë, si dhe me + 109% krahasuar me kohën normale të leximit të artikujve në uebfaqe.

Kristina Lund Jørgensen, menaxhere e projektit dhe redaktore konstruktive, TV 2 / Fyn,  ka komentuar lidhur me përdorimin e gazetarisë së angazhuar në redaksi: "Në të kaluarën unë isha pjesë e projektit për ndërtimin e marrëdhënieve me publikun. Dhe nuk kisha përshtypjen se po krijoj lidhje efikase me njerëz sikur sot. Ngrohtësia dhe mirënjohja që marrim nga publiku është mahnitëse!"

Pse mediat nuk e kanë pranuar më herët gazetarinë e angazhuar

Nëse gazetaria e angazhuar po premtuaka aq shumë, përse secila organizatë mediale nuk e përfshin këtë lloj praktike në punën e vet? Përse të gjithë mediat tashmë nuk e kanë pranuar gazetarinë e angazhuar për ta ndryshuar pasqyrën mediale jo vetëm në Ballkan por edhe në mbarë botën?

Shkurt, gazetaria e angazhuar është sfidë:

 • Duhet kohë për të ndërtuar marrëdhënie, sidomos nëse aktualisht ato nuk ekzistojnë ose janë marrëdhënie të këqija ose nëse organizata nuk është e sigurtë se si të përdorë sa më mirë burimet e saj
 • Industria e gazetarisë nuk ka ende mënyra standarde për të kuptuar efektin ose ndikimin e gazetarisë së angazhuar
 • Organizatat mediale shpesh e perceptojnë "angazhimin" si investim të ri dhe / ose të rrezikshëm.

Nga shembulli i mëparshëm mund të shohim se në krijimin e përmbajtjes që lidhet me një temë (në këtë rast pandemia COVID-19) punojnë 20 njerëz. Vetëm 1 prej tyre janë të angazhuar në bashkëpunim dhe komunikim me publikun për grumbullimin e pyetjeve që lidhen me pandeminë dhe gjendjen në Danimarkë.

Lajmi i mirë është se donatorët mund të ndihmojnë për zgjedhjen e këtyre sfidave dhe të mbështesin praktikën e gazetarisë së angazhuar.

Etika e gazetarisë së angazhuar

Etikën e gazetarisë së angazhuar e krijoi dhe e dokumentoi Michael R. Fancher, gazetar me 40 vjet përvojë pune në redaksi, i cili sot fokusohet në edukimin për etikën e gazetarisë dhe demokracinë.

Sipas fjalëve të tij, fjalia e cila më së mirë përshkruan gazetarinë e angazhuar është "ne jemi ndërtues urash".

Elementet themelore etike të gazetarisë së angazhuar janë:

 • Qëllimi i gazetarisë së angazhuar është ta bëjë gazetarinë më të hapur, më të qasshme, më bashkëpunuese e participative, duke ruajtur njëkohësisht standardet më të larta të ndershmërisë, saktësisë, drejtësisë, qartësisë dhe paanshmërisë.
 • E vërteta dhe besimi janë lidhjet e gazetarisë së angazhuar. Gazetarët e angazhuar nuk e shohin besimin e pubikut si diçka abstrakte, por si një marrëdhënie me dëshirën e përhershme për krijimin e lidhjeve.
 • Gazetarët e angazhuar e shohin se gazetaria nuk është vetëm për njerëz, por në marrëveshje me njerëz. Gazetarët e angazhuar nuk e shohin publikun si audiencë por si një komunitet, ndërsa njerëzit si qytetarë dhe jo si blerës. Njerëzit i shohin gazetarët si pjesë të atij komuniteti, e jo si të ndarë apo armiqësorë ndaj tij.
 • Gazetarët e angazhuar shikojnë përtej perspektivave dhe burimeve institucionale, duke u kushtuar vëmendje të veçantë përvojave të njerëzve nga storiet. Njerëzit të cilëve u shërbejnë redaksitë janë pjesë e procesit të vendimmarrjes lidhur me atë se çka ia vlen të jetë lajm.
 • Gazetarët e angazhuar dëgjimin e shohin si superfuqi. Dëgjojnë me dhembshuri dhe respekt dhe duan ta dëgjojnë krejt storien. Dëgjojnë për të mësuar, e jo vetëm sa për të folur. Dëgjimi është baza e nisjes së mirëbesimit mes komuniteteve dhe gazetarëve, si dhe brenda komuniteteve.
 • Gazetaria e angazhuar ndërton kapacitete duke eksperimentuar me rrjete, me bashkëpunim, me infrastrukturë e teknologji të përbashkët. Mos u mundo "ta shpëtosh" gazetarinë, mundohu ta rritësh gazetarinë, që sa më shumë njerëz të marrin pjesë me platforma të ndryshme dhe me mjedise jotradicionale.

Ocijenite kvalitet članka