Storiet me scrollytelling: përparësitë, mangësitë dhe veglat me kod të hapur

19.01.2023. / 12:07

Për të krijuar artikull që rrëfen me efekte ndryshimi, do t'ju duhet të përdorni një vegël ose platformë për zhvillimin e webit për të krijuar një faqe e cila u mundëson përdoruesve të lëvizin nëpër përmbajtje duke përfshirë elementë ndërveprues siç janë grafikat, videot dhe animacionet.

Si të filloni të krijoni storie me scrollytelling

Këta janë hapat të cilave duhet t'u kushtoni vëmendje kur krijoni artikull me scrollytelling:

  1. Vendosni për storien të cilën dëshironi ta tregoni dhe mblidhni përmbajtjen e nevojshme, duke përfshirë tekstin, imazhe, video dhe audio, të dhëna, infografika e kështu me radhë
  2. Zgjidhni veglën ose platformën e duhur të zhvillimit të webit për të krijuar faqen.
  3. ërdorni HTML, CSS dhe JavaScript për të dizajnuar dukjen e faqes suaj dhe për të shtuar elementë ndërveprues.
  4. Përdorni bibliotekat JavaScript për të krijuar efekte lëvizëse dhe animuese.
  5. Publikoni faqen tuaj në servisin tuaj dhe provojeni atë në pajisje dhe shfletues të ndryshëm për t'u siguruar që është plotësisht reaguese.
  6. Kini parasysh se krijimi i artikullit narrativ në këtë formë kërkon njohuri për zhvillimin e uebit, dhe përvoja me HTML, CSS dhe JavaScript mund të jetë e dobishme. Sot megjithatë ka modele të gatshme që janë të lehta për t'u futur në sistemin tuaj.

Përparësitë dhe mangësitë e përdorimit të scrollytellingut në gazetari

Këto janë disa nga përparësitë dhe mangësitë e përdorimit të scrollytellingut në gazetari:

Përparësitë

  • Atraktiviteti: Scrolllytellingu u mundëson gazetarëve të shpalosin informata në mënyrë tërheqëse dhe ndërvepruese, gjë që mund të ndihmojë në rritjen e lexueshmërisë dhe angazhimit.

  • I lehtë për t'u kuptuar: Scrolllytellingu mund të përdoret për të paraqitur informata komplekse në një mënyrë e cila është e lehtë për t'u kuptuar, duke e bërë atë të qasshme për një publik më të gjerë.

  • Imerziv: Scrolllytellingu mund të përdoret për të krijuar përvoja imerzive të cilat i bartin lexuesit në një vend ose kohë tjetër, duke u mundësuar të ndjejnë një lidhje më të thellë me storien.

  • Zgjatja e qëndrimit: Scrollytellingu mund të përdoret për të krijuar elemente ndërvepruese, të cilat mund të ndihmojnë në rritjen e angazhimit dhe ta bëjnë storien tuaj më të paharrueshme për lexuesit.

Mangësitë

  • Kërkohet aftësi teknike: Krijimi i scrollytellingut kërkon njohuri dhe aftësi për zhvillimin e webit (kryesisht njohuri bazë në HTML dhe CSS), të cilat ndoshta nuk i kanë të gjitha redaksitë.
  • Koha e zhvillimit: Scrolllytellingu mund të marrë më shumë kohë për t'u prodhuar sesa artikujt tradicionalë, gjë që mund të mos jetë e realizueshme për redaksitë me afate të shkurtra.
  • Problemet me qasjen: Scrollytellingu mund të jetë i vështirë për t'u naviguar për përdoruesit me aftësi të kufizuara të caktuara, siç janë përdoruesit me dëmtimin e të të pamurit ose me dëmtime motorike, megjithëse kjo çështje mund të trajtohet duke përdorur efekte të kufizuara lëvizëse.
  • Shtrirja e kufizuar: Scrollytellingu nuk mbështetet mirë nga platformat e mediave sociale dhe disa shfletues, të cilët mund të kufizojnë shtrirjen e artikujve të këtillë.

Veglat me kod të hapur për krijimin e storieve me scrollytelling

Në vazhdim po ju paraqesim disa nga veglat me kod të hapur, me të cilat zhvilluesit tuaj do të jenë në gjendje të krijojnë një shabllon që do të jetë i shkëlqyeshëm për krijimin e storieve më interesante dhe interaktive që do t'i ndihmojnë publikut tuaj të kuptojë dhe mbajë mend më mirë informatat e paraqitura.

Ekziston një numër veglash me kod të hapur që mund të përdoren për të krijuar artikuj me scrollytelling:

  • Scrollama: Biblioteka JavaScript që ju mundëson të krijoni me lehtësi animacione dhe ndërveprime që realizohen përmes efekteve të ndryshimit. Funksionon me lëvizje horizontale dhe vertikale dhe është kompatibile me shumicën e shfletuesve modernë.
  • Scrollex: Shtojca jQuery që e bën të lehtë krijimin e ndërveprimeve dhe animacioneve të bazuara në lëvizje. Është e lehtë dhe e thjeshtë për përdorim.
  • P scroll: Biblioteka JavaScript që ju mundëson të krijoni ndërveprime dhe animacione të bazuara në lëvizje duke përdorur API të thjeshtë, intuitiv. Është kompatibile me shfletuesit modernë dhe ka madhësi të vogël fajli.
  • ScrollStory: Biblioteka JavaScript që ju mundëson të krijoni storie dhe animacione të bazuara në lëvizje duke përdorur API të thjeshtë dhe intuitiv. Është kompatibile me shfletuesit modernë dhe ka madhësi të vogël fajli.
  • ScrollMagic: Biblioteka JavaScript që e bën të lehtë krijimin e ndërveprimeve dhe animacioneve të bazuara në lëvizje. Është e lehtë dhe e thjeshtë për përdorim, dhe ka shumë veçori dhe opsione për të krijuar përvoja komplekse të rrëfimeve me lëvizje.
  • Parallax.js: Biblioteka e lehtë JavaScript që ju mundëson të krijoni efekte të lëvizjes paralele në elementët e faqes suaj. Është e lehtë për përdorim dhe kompatibile me shumicën e shfletuesve modernë.

Të gjitha këto vegla kanë udhëzime të qarta për instalim dhe përdorim, dhe secili programues do ta ketë shumë të lehtë t'i inkorporojë ato dhe të krijojë storie të mahnitshme vizuale. Të gjitha veglat janë me kod të hapur, mirëmbahen në mënyrë aktive nga komunitetet që i përdorin ato dhe përditësohen rregullisht për të qenë në përputhje me teknologjitë më të fundit.

Krahas veglave me të cilat megjithatë do t'ju duhen aftësi programimi, ka vegla që janë krijuar me synimin për t'ia afruar këtë punë çdo gazetari, i cili do të jetë në gjendje të krijojë vetë versionin përfundimtar të stories, pa pasur njohuri kodimi.

Kohët e fundit kemi shkruar për një vegël të tillë, e cila është Shorthand. Këtë storie e kemi krijuar me këtë vegël.

Storiet me scrollytelling: përparësitë, mangësitë dhe veglat me kod të hapur

Duke qenë se nuk kemi version me pagesë, është e mundur që përmes Shorthandit të krijohet një nëndomain (balkansmedia.shorthandstories.com) dhe të publikohet storia. Por, për të integruar storien e krijuar drejtpërdrejt në faqen tuaj përmes CSS-së apo Javascriptit, do të duhet të zgjidhni njërën nga tri paketat e ofruara: Prime, Pro apo Premium, ndërsa çmimet sillen nga 85 dollarë për paketën Prime, 850 për paketën Pro, apo Premium që i përshtatet çdo përdoruesi dhe nevojave të tyre.

Ka shumë vegla të tilla, por tani për tani shumica e tyre janë në dispozicion ose përmes krijimit të këtyre storieve drejtpërdrejt në domenin e tyre, si në rastin e Shorthandit, ose duke paguar për një nga paketat e ofruara. Por, nëse merrni parasysh çmimin dhe atë që mund të fitoni nga ky lloj storiesh, atëherë ndoshta çmimi nuk luan rol të madh. Lexoni se çka arriti mediumi Vidi Vaka vetëm përmes dy storieve me scrollytelling.

Në përgjithësi, scrollytellingu mund të jetë vegël e fuqishme për gazetarinë kur përdoret në mënyrë efektive, por i ka kufizimet e veta dhe duhet përdorur me kujdes. Duhet pasur parasysh publikun e synuar dhe resurset në dispozicion kur merret vendimi për të përdorur scrollytellingun në gazetari.

Vlerësoni cilësinë e artikullit