Innovation Lab

Përfundon edicioni i tretë i Media Innovation Lab: Data gazetaria, aplikacionet dhe përfshirja e publikut

04.12.2020. / 18:17
Të gjashtë projektet që ishin pjesë e garës bënë punë të shkëlqyer në zhvillimin e ideve të tyre, derisa juria pesëanëtarëshe e USAID BMAP Media Innovation Labit të sivjetëm vendosi që mbështetje të marrin tri projektet në vijim.
Private
Public

Media Innovation Lab: Inovacionet etike, aplikacionet dhe vizualizimi i të dhënave!

02.12.2020. / 07:44
Gjatë ditës së parë të Media Innovation Labit pjesëmarrësit/et kishin mundësinë të përcjellin ligjëratat që kishin për qëllim t'u ofrojnë perspektiva të reja dhe inovative rreth temës së MIL-it, e të cilat mund t'u sjellin dobi gjatë zhvillimit të ideve të tyre.
Private
Public

Intervistë: Aplikacioni për ofrimin e shkathtësive të njohurive etike në media

16.12.2020. / 17:02
Action for Democratic Society nga Kosova dëshiron të krijojë një vegël për vërtetimin e fakteve dhe vërtetësinë e artikujve që flasin për Covid-19. Përmes këtij elementi në faqe ata planifikojnë të përzgjodhin në mënyrë rastësore 5 artikuj në ditë që do t'u vihen në dispozicion lexuesve për vlerësim.
Private
Public

Media Innovation Lab: Qasje multidisiplinare ndaj raportimit etik

03.12.2020. / 11:58
Media Innovation Lab (MIL) kësisoji u ofron të gjithë pjesëmarrësve një platofmë së cilës mund t'i qasen në mënyrë unike me idetë e tyre dhe me ndihmën e mentorëve/eve t'i shtyjnë përpara idetë e veta. Për këtë qëllim, ne kemi biseduar me mentorët e sivjetëm për atë se si e shohin MIL-in, dhe si mund t'u kontribojnë ekipeve të sivjetme.
Private
Public
Subscribe to Innovation Lab