Portreti

Ana Anastasovska: Te ne ende dominon parimi patriarkal se punët e shtëpisë janë obligim i grave

13.03.2021. / 09:26
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, kemi biseduar me gazetaren Ana Anastasovska, redaktoren e "Sloboden Pečat" nga Maqedonia e Veriut. Na interesonte të dinim se si e kishte përjetuar ajo vitin e shkuar dhe sa e vështirë ishte të harmonizohen të gjitha obligimet.
Private
Public

Vanja Stokić: Kolegët të cilët janë të vetëdijshëm për pabarëzinë gjinore vërtet na dëgjojnë kur u flasim për ato gjëra

12.03.2021. / 09:16
Vanja Stokić, redaktore dhe gazetare e portalit Etrafika.net, gjithashtu konfirmoi se ajo ka përjetuar më shumë sulme dhe situata të sikletshme gjatë vitit të fundit krahasuar me vitet paraprake.
Private
Public

Marina Kostova: Shumica e gazetarëve/eve punojnë në prekariat, nuk u mbrohen të drejtat ndërsa të hyrat i kanë të vogla dhe të paqëndrueshme.

11.03.2021. / 09:25
Kishte përvoja të ndryshme të punës së gazetarëve gjatë vitit që lamë pas. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, ne duam t'u japim hapësirë përvojave të gazetareve dhe si ato e kanë parë dhe përjetuar vitin e shkuar. Me këtë rast, kemi biseduar me zëvendësredaktoren e mediumit online nga Maqedonia e Veriut "Sakam da kažam", Marina Kostova.
Private
Public

Dragana Erjavec: Të gjitha i bëjmë nga kompjuterët e shtëpisë të cilët shpesh janë të ngadalshëm dhe nuk janë adekuatë për punën që e bëjmë

10.03.2021. / 08:34
Shumë redaksi bartën punën e tyre nëpër shtëpitë e gazetarëve/eve të tyre, ndërsa punëtorët u gjendën përpara shumë sfidave të cilat duheshin përshtatur dhe tejkaluar.
Private
Public

Damira Kalač: Më shumë më brengos pabarëzia në raport me njohuritë dhe aftësitë – si të publikut ashtu edhe të redaksive

09.03.2021. / 08:56
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas duke dashur të dëgjojmë përvoja të ndryshme "nga dora e parë", kemi biseduar me gazetare nga rajoni për përjetimet personale gjatë vitit të shkuar dhe për atë se sa e vështirë është të harmonizohen të gjitha sferat e jetës. 
Private
Public

Gratë, redaktoret dhe gazetaria

12.03.2019. / 23:09
Fakti që burrat kohëve të fundit çdoherë e më shumë largohen nga mediat tregon për krizën e llojit të vet në media. Kur ajo u bë redaktore e Oslobodjenje, shumë njerëz e kanë pranuar me vëshitrësi që një grua të jetë në krye të një gazete aq të rëndësishme e profesionale.
Private
Public
Subscribe to Portreti