alati

Çka është RSS dhe si të keni në një vend të gjithë përmbajtjen që ju intereson?

09.12.2019. / 08:57
Imagjinoni se jeni duke përcjellë 10 apo mbi 100 faqe të ndryshme. Sa kohë do të ju duhej ta hapni secilën prej tyre dhe të lexoni përmbajtje të reja? Sa herë keni klikuar në ndonjë faqe dhe aty nuk ka pasur ndonjë përmbajtje të re? Imagjinoni se jeni duke përcjellë 10 apo mbi 100 faqe të ndryshme. Sa kohë do të ju duhej ta hapni secilën prej tyre dhe të lexoni përmbajtje të reja? Sa herë keni klikuar në ndonjë faqe dhe aty nuk ka pasur ndonjë përmbajtje të re?
Private
Public

Trello: Aplikacioni për organizimin dhe përcjelljen redaktoriale

10.03.2021. / 07:48
Trello është vegël e shkëlqyer organizative e cila mund të jetë shtojcë shumë e dobishme për punën tuaj të përditshme me të cilën kolegët/et tuaj/a në redaksi mund të përcjellin me lehtësi detyrat e reja (tesks), të përcaktohen persona për punë të caktuara, fazat e punës dhe afatet e realizimit të detyrave.  
Private
Public
Subscribe to alati