Gazetaria e të dhënave: Gjeokodimi përmes Google Sheets (9/10)

25.12.2019. / 09:26
Autor/ica
Share
maps
maps

Çka nëse duam t'i hartëzojmë disa vise më të vogla, disa pika specifike në hartë, ta zëmë qytete individuale apo ndonjë hapësirë tjetër gjeografike për të cilën nuk kemi emra, për këtë na duhen gjatësia dhe gjerësia e saktë e lokacionit të cilin e hartëzojmë. Shihni se si funksionon gjeokodimi Google Sheets.

Ocijenite kvalitet članka