Koronavirusi dhe rritja eksponenciale - si të paraqiten në mënyrë të duhur statistikat në lidhje me pandeminë

25.03.2020. / 09:11

Duke qenë se pandemia e koronavirusit është lajmi kryesor në media dhe meqë kështu do të jetë edhe për një kohë, mendoj se është kohë e përshtatshme t'i prekim disa detaje sa i përket përhapjes së kësaj pandemie. Koronavirusi përhapet përmes kontakteve, pikave, sipërfaqeve etj. por ajo që na intereson në kontekstin e vizualizimit dhe të analizës së përhapjes është vlera e quajtur R0. Ajo njihet edhe si numri themelor riprodhues. Kjo vlerë paraqet numrin mesatar të personave që një person i infektuar mund t'i infektojë.

Mësoni më shumë në videon që e ka përgatitur Imer Muhovic. 

Mediat mund t’i transmetojnë grafikonët, me kusht që gjithsesi ta cekin autorin dhe burimin. 

Vlerësoni cilësinë e artikullit